VSOA Onderwijs zoekt LOP-gemandateerden

LOP & Diversiteit

21 november 2013 - Een Lokaal Onderwijsplatform of kortweg LOP probeert aan alle leerlingen gelijke en optimale kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd probeert het LOP elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan. Ook leerkrachten kunnen in het LOP zetelen; er mag meer bepaald één vertegenwoordiger per vakorganisatie aanwezig zijn.

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief oktober 2013

16 oktober 2013 - De Nieuwsbrief LOP & Diversiteit van oktober 2013 staat online.

Internationale Dag van de Leraar

Investeren in onderwijs rendeert!

3 oktober 2013 - 5 oktober werd door UNESCO uitgeroepen tot Internationale Dag van de Leraar. Dat de schoolbellen weer zullen rinkelen, vinden wij een knap gebaar. Dat leerkrachten worden bedankt met een doos pralines en – al dan niet figuurlijk – in de bloemen worden gezet, is een mooi teken van erkenning voor het knappe werk dat zij gepassioneerd en gedreven dag in, dag uit leveren. Maar voor ons mag het nog wat meer zijn…

Saved by the bell – vrijdag 4 oktober 2013

Schoolbellen luiden voor recht op onderwijs

30 september 2013 - UNESCO riep 20 jaar geleden 5 oktober uit tot Internationale Dag van de Leraar. Naar aanleiding daarvan zullen op 4 oktober de schoolbellen luiden... Voor de miljoenen kinderen en jongeren in de wereld die zelden of nooit een schoolbel horen rinkelen én voor alle leerkrachten die dag in dag uit het beste van zichzelf geven...

Betalen via Europese domiciliëring: lidmaatschap zonder zorgen!

24 juni 2013 - Betalen via domiciliëring staat garant voor een lidmaatschap zonder zorgen...

Onderwijshervorming

Update

5 juni 2013 - Gisterenavond werd binnen de Vlaamse regering een akkoord over de onderwijshervorming bereikt. Als politiek onafhankelijke vakbond betreurt het VSOA-Onderwijs dat in het debat dat deze namiddag in het Vlaams parlement werd gevoerd het onderwijs as such door de politieke partijen werd misbruikt om zich electoraal te manifesteren...

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief juni 2013

4 juni 2013 - De Nieuwsbrief LOP & Diversiteit van juni 2013 staat online.

Hervorming secundair onderwijs

4 juni 2013 - Maandag werden drie van de vier onderwijsvakbonden - waaronder het VSOA-Onderwijs - door minister-president Kris Peeters uitgenodigd voor een vergadering met de Vlaamse regering. Het VSOA-Onderwijs heeft toen aan de Vlaamse regering de boodschap overgemaakt, dat er snel duidelijkheid moet komen naar het onderwijspersoneel toe. Vandaag is er een akkoord. Wat dat akkoord inhoudt, kunt u lezen in het Masterplan.

CD&V wil zomervakantie inkorten...

2 mei 2013 - CD&V stelde vandaag de ontwerptekst voor die als basis zal dienen voor hun congres medio november 2013. Voor wat het onderwijs betreft, is CD&V van mening dat de zomervakantie moet worden gereduceerd en dat de schoolplicht moet worden ingevoerd vanaf de leeftijd van vier jaar. De stelling van CD&V dat tijdens de vakantie de sterke leerlingen uitdagingen zouden missen en de minder sterke leerlingen een grote achterstand oplopen, vinden wij dan ook niets meer dan een uitermate goedkoop fabeltje en een onvervalst staaltje van pure demagogie. Nergens wordt op een gefundeerde wijze aangetoond dat dit daadwerkelijk ook het geval is.

Overheveling Oostends stedelijk basisonderwijs

VSOA-Onderwijs voert actie in gemeenschappelijk vakbondsfront

26 april 2013 - Op de personeelsbijeenkomst van het stedelijk basisonderwijs te Oostende, op 22 april samengeroepen door de vakbonden, werd een duidelijk standpunt ingenomen tegen de principiële intentie van het Oostends stadsbestuur om het stedelijk basisonderwijs over te hevelen naar het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Op 26 april – net voor de aanvang van de gemeenteraad – voerde het VSOA-Onderwijs in gemeenschappelijk vakbondsfront actie aan het stadhuis.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS