Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Vlaamse syndicale premie referentiejaar 2017

19 januari  2018 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.  

Nood aan werkbaar werk is acuut

Ziekteverzuimrapport 2016

18 januari 2018 - Het rapport “Ziekteverzuim 2016 Vlaams onderwijspersoneel” kreeg opnieuw riant aandacht in de Vlaamse pers. Terecht, want niet alleen de cijfers, maar vooral de oorzaken voor alweer een toename van het ziekteverzuim zijn meer dan zorgwekkend. Het zijn in hoofdzaak “psychosociale aandoeningen” zoals stress, depressie en burn-out die het ziekteverzuimpercentage de hoogte injagen.

Kennis vergaren vergt inspanningen

De kerntaak van een leraar

18 januari 2018 – “Door kinderen niet te leren dat kennis vergaren inspanningen vergt, creëer je, in een samenleving waar de toegang tot onderwijs nog nooit zo laagdrempelig was, kinderen die simpelweg niet capabel zijn dat onderwijs met vrucht te voltooien.” Dat stelt Sara De Mulder, stafmedewerker van het VSOA-Onderwijs, in haar kanttekeningen bij het opiniestuk van Stijn Van Hamme in Knack van 16 januari.

Voordelenbrochure 2018

Voordelen VSOA 2018

15 januari 2018 - Elk jaar brengt het VSOA een bijzondere editie uit van haar uitgave “Argument”. U vindt in deze brochure een overzicht van onze voordelen. Bekijk ze aandachtig en maak uw keuze. Veel leesplezier.
 

LOP & DIVERSITEIT

• Nieuwsbrief januari 2018

15 januari 2018 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van januari staat online.
 

Pro rechtvaardig pensioenbeleid; contra onrechtvaardigde maatregelen

Nationale betoging

19 december 2017 - Op 19 december trok het VSOA-Onderwijs de straat op voor een rechtvaardig pensioenbeleid en tegen de onrechtvaardige beslissingen en maatregelen inzake de pensioenen die door deze regering al van bij haar start zijn genomen. Wij riepen daarvoor op tijdens de nationale betoging die door Brussel trok.
 

Het Grote Tijdsonderzoek! Jij doet toch ook mee...

Online vanaf 22 januari

8 januari 2018 -  Minister Crevits’ voorgestelde financieringswijze – het optrekken van de prestatienoemer – om een loopbaanpact te bekostigen was totaal onaanvaardbaar... De minister stemde daarop in met het laten uitvoeren van een studie taakbelasting. Vanaf 15 januari kan je meedoen aan Het Grote Tijdsonderzoek.

STOP het onrechtvaardig pensioenbeleid!

Nationale betoging 19 december 2017

11 december 2017 – Al van bij het aantreden van deze regering verzet het VSOA zich uitdrukkelijk tegen de zeer onrechtvaardige beslissingen in het pensioenbeleid die ze neemt. Er werd daarbij voluit ingezet op en voorrang gegeven aan een correct overleg... Klaarblijkelijk klinken onze argumenten niet duidelijk en luid genoeg... Het VSOA-Onderwijs roept op tot deelname aan de betoging. De pensioenkwestie raakt immers ook het onderwijspersoneel zeer hard!

Oplossing voor personeelsleden na actie aan kabinet Bacquelaine

Centra voor de Basiseducatie

30 november 2017 – Op 7 november voerden personeelsleden van de Centra voor de Basiseducatie actie aan het kabinet van minister van Pensioenen Bacquelaine. De actie was gericht tegen diens wetsontwerp dat tot gevolg zou hebben, dat men maandelijks 200 euro aan pensioen dreigde te mislopen en dit ondanks eerder gedane beloftes. Er is nu een oplossing...

VSOA-themacongres

“Statutaire tewerkstelling in het openbaar ambt op de helling”

30 november 2017 - Op 28 november 2017 hield het VSOA zijn congres over het gevaar van de contractualisering van het openbaar ambt, aangekondigd in het zomerakkoord van regering-Michel.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS