VSOA Onderwijs schoolkalender 2017-2018

29 augustus 2017 -  Gewoontegetrouw ontvangen al onze leden samen met de september-editie van Argument een handige schooljaarkalender in pocket- én in A4-formaat. De VSOA Onderwijs A4-schoolkalender kan je echter nu al downloaden.

"Een schot voor de boeg van de Vlaamse regering"

Lerarenloopbaan

28 augustus 2017 – BELGA – Samen met andere onderwijsvakbonden zal het VSOA Onderwijs  vrijdag op de eerste schooldag in het Vlaams-Brabantse Halle kleine meetlatjes aan de scholieren en hun ouders uitdelen. Het gaat om een ludieke actie om nog eens in de verf te zetten, dat er dringend meer middelen nodig zijn voor het onderwijs.

Wijziging aanvraagformulieren thematische loopbaanonderbrekingen

28 augustus 2017 - Tot het voorbije schooljaar kon men bij de RVA een thematische loopbaanonderbreking aanvragen via één en hetzelfde formulier. De RVA heeft dit formulier C61-SV echter afgeschaft en vervangen door een afzonderlijk formulier per thematische loopbaanonderbreking.

Investeren in lesmateriaal; niet de taak van het onderwijspersoneel

24 augustus 2017 - Door de besparingsdrift van deze Vlaamse regering kampen de basisscholen met een steeds nijpender tekort aan werkingsmiddelen. Vooral in de basisscholen moet het onderwijzend personeel allerlei taken uitvoeren om de “werkingsmiddelenkas te spijzen”.

 

Meer koopkracht voor al het onderwijspersoneel

Eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019)

4 juli 2017 – Vandaag 4 juli 2017 werd het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao door de onderwijsvakbonden overhandigd aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Aangezien de vorige lineaire loonsverhoging al dateert van in 2003 en wij de mening toegedaan zijn dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven, werd er prioritair ingezet op een verhoging van de koopkracht voor alle personeelsleden.

Ondersteuningsnetwerken van start vanaf 1 september 2017

3 juli 2017 – Sedert de invoering van het M-decreet lopen meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften school in het gewoon onderwijs. Voor hen worden met ingang van 1 september 2017 ondersteuningsnetwerken ingevoerd. Deze moeten zorgen voor de nodige ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en ook support bieden aan de leerkrachten en teams van leerkrachten die met deze leerlingen werken. Wij geven tekst en meer uitleg.

1 halftijds directeur basisonderwijs (M/V)

Gemeente Bertem

3 juli 2017 - De gemeente Bertem zoekt voor tijdelijke indiensttreding: 1 halftijds directeur basisonderwijs (M/V)  met aanleg van een wervingsreserve, geldig voor drie jaar.

IQRA’ ڞ إ

26 juni 2017 - Erdoğan kondigt aan de evolutieleer uit het lesprogramma te schrappen. De theorie van Darwin zou betwistbaar, controversieel en veel te ingewikkeld zijn. Turkse academici staan ondertussen op hun achterste poten.

Einde tijdelijke aanstelling bepaalde duur op 30 juni

Uitgestelde bezoldiging en recht op werkloosheidsuitkering

20 juni 2017 - Een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur eindigt altijd op 30 juni. Men ontvangt dan een formulier C4-Onderwijs  (Afdankingsbewijs). U verneemt hier welke procedure u dan dient te volgen.

Uitgestelde bezoldiging bij vaste benoeming op 1 juli

20 juni 2017 - Tijdelijke personeelsleden wiens opdracht eindigt op 30 juni maken aanspraak op een uitgestelde bezoldiging tijdens juli en augustus (zomervakantie). Wie echter op 1 juli 2017 vast wordt benoemd, zal als vast benoemde tijdens de maanden juli en augustus worden betaald; weliswaar op die voorwaarde dat de verwerking van die vaste benoeming nog in juni 2017 kon gebeuren.
 

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS