VSOA SERVICELINE

Op het VSOA Onderwijs kan je rekenen; iedere dag opnieuw...

Bij de VSOA SERVICELINE kunnen àl onze leden met hun vragen terecht; zowel telefonisch als via e-mail. Ons streefdoel: “Respons op uw vraag binnen de 24 uur"

Inschrijven op de nieuwsbrief

U kan zich vanaf nu inschrijven voor onze nieuwsbrief...

Huidige coronamaatregelen van kracht tot kerstvakantie

UPDATE: Coronavirus

1 DECEMBER 2020 – In het leerplichtonderwijs blijven de vandaag geldende coronamaatregelen van kracht en dit al zeker tot aan de kerstvakantie. Examens dienen op een veilige manier te worden georganiseerd. Klassenraden en oudercontacten gebeuren digitaal.
Klik hier voor de update.

Eindejaarstoelage 2020

20 NOVEMBER 2020 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 18 december 2020 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort.

 

Organisatie examens

UPDATE: Coronavirus

19 NOVEMBER 2020 – Op dit moment worden in de scholen de voorbereidingen voor de evaluatieperiode van december gedaan. In een extra editie van Schooldirect worden er aanbevelingen, tips en verduidelijkingen aangereikt.
Klik hier voor meer info.

Tijdelijke uitbreiding verlof wegens overmacht voor onderwijspersoneel

UPDATE: Coronavirus

14 NOVEMBER 2020 – Vanaf 16 november 2020 is het voor het onderwijspersoneel mogelijk om een beroep te doen op een bijkomend verlof wegens overmacht. Deze maatregel loopt tot 31 december 2020.

Kunnen ze rekenen op jouw stem?

Sociale verkiezingen Vrije Universiteit Brussel

13 NOVEMBER 2020 – Op 17, 18 en 19 november vinden de eerste elektronische sociale verkiezingen aan de VUB plaats. Maak kennis met onze kandidaten
Kunnen ze rekenen op jouw stem?

Heropstart na herfstvakantie

UPDATE: Coronavirus

10 NOVEMBER 2020 – Na de verlengde herfstvakantie is code oranje van toepassing in het basis- en secundair onderwijs. De leerlingen van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs komen voltijds naar school. Voor de 2de en de 3de graad secundair onderwijs mag er maximaal 50 % contactonderwijs zijn.

Klik hier voor de update.
 

Herfstvakantie verlengd; afstandsonderwijs voor 2de en 3de graad secundair onderwijs

UPDATE: Coronavirus

30 OKTOBER 2020 – Het federaal Overlegcomité heeft beslist om voor alle onderwijsniveaus - met uitzondering van het hoger onderwijs - de herfstvakantie te verlengen tot en met 15 november. Vanaf 16 november wordt voor de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs afstandsonderwijs verplicht.

Klik hier voor de update.
 

Ook op school stijgt het aantal besmettingen

UPDATE: Coronavirus

28 OKTOBER 2020 – De scholen worden nu ook geconfronteerd met een aanzienlijke toename van het aantal besmettingen. Hiermee volgen ze de trend van de samenleving. De verlenging van de herfstvakantie moet helpen om de vicieuze cirkel van besmettingen te doorbreken.

Klik hier voor de update.

 

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS