M-decreet: Ondersteuningsmodel

Persbericht

18 mei 2017 - Het overleg tussen minister Crevits en de onderwijsvakbonden en onderwijsverstrekkers en dit naar aanleiding van de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet, is afgerond.  Een aantal voorstellen zijn positief, maar de mogelijke personeelsverschuivingen blijven het VSOA Onderwijs zorgen baren. De verdeelsleutel van het budget is dan ook onaanvaardbaar.

Enquête over de impact van partnergeweld op de werkomgeving

17 mei 2017 - Partnergeweld is een belangrijk maatschappelijk probleem en wie het meemaakt, ondervindt hiervan ook gevolgen op het werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen doet dan ook een oproep aan alle werknemers, ook al maakten ze zelf geen partnergeweld mee, om volledig anoniem aan de enquête deel te nemen

VSOA Voordelen Koopcentrale

Mededeling

17 mei 2017 - De verdere samenwerking met De Koopcentrale is onduidelijk. Bijgevolg wordt het aangeboden voordeel tijdelijk geschrapt. Zodra we meer weten, informeren we onze leden.

Investeren in werkingsmiddelen, maar ook in het onderwijspersoneel!

Opiniestuk

16 mei 2017 – Er is geen enkele actor uit het onderwijsveld zelf, noch uit de politiek en evenmin geen enkele burger die het maatschappelijk belang van ons onderwijs, van basis- tot hoger onderwijs, niet erkent... Toch krijgt onderwijs niet waar het recht op heeft, want bij elke besparingsronde, Vlaams of federaal, worden, naast het onderwijspersoneel, ook de onderwijsinstellingen geviseerd.

Uitbetaling vakantiegeld op 24 mei

Vakantiegeld 2017

15 mei 2017 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald en die in 2016 (referentiejaar) aan de slag waren in het onderwijs krijgen op 24 mei 2017 hun vakantiegeld op de rekening gestort.

Kantoren gesloten op 12 mei 2017

10 mei 2017 - Op 12 mei 2017 vindt de Commissie Syndicale vorming afgevaardigden en de Commissie Onderwijs- en vormingsbeleid plaats. Op die dag is ons kantoor gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Ook de Serviceline is die dag telefonisch niet bereikbaar.

Aanvraag regularisatie studiejaren

Mededeling Mypension.be

10 mei 2017 – Mypension.be meldt via haar website dat het geen zin heeft om een aanvraag tot regularisatie van de studiejaren in te dienen voordat de desbetreffende wet van kracht wordt. Dit is voorzien - voorlopig althans - op 1 juni 2017. Aanvragen kunnen niet worden behandeld vooraleer
de wetteksten definitief zijn.

 

Kandideren voor Tijdelijke aanstelling en Tijdelijke aanstelling doorlopende duur

10 mei 2017 - Personeelsleden die willen kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur of voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD), doen er goed aan rekening te houden met de voorschriften en reglementeringen van de overheid en die van hun inrichtende macht. Zeker de indieningsdatum (vóór 15 juni 2017) van uw kandidatuur en de manier van versturen (per aangetekende brief of via het internet) dienen nauwgezet nageleefd te worden. Zo niet bestaat de kans dat uw kandidaatstelling ongeldig wordt verklaard.

VSOA Onderwijs Nieuwsbrief

Editie mei 2017

27 april 2017 - De VSOA Onderwijs Nieuwsbrief editie mei wordt eind deze week verstuurd. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Nog niet ingeschreven op onze Nieuwsbrief?

Klik hier om in te schrijven.
 

Onduidelijkheid over toekomst van het personeel Buitengewoon Onderwijs

Vakbondsactie Gent

21 april 2017 - Het VSOA Onderwijs voerde in Gemeenschappelijk Vakbondsfront vandaag actie in Gent en dit bij de start van een praktijkdag over het M-decreet. Twee maanden voor het einde van het schooljaar weet het personeel van het buitengewoon onderwijs, van de waarborgregeling en van de GON-begeleiding nog steeds niet waar en hoe ze volgend schooljaar aan de slag kunnen gaan.

 

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS