Louis Demeyere en Erik Thijs respectievelijk verkozen tot nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van VSOA Onderwijs

Verkiezingen groep Onderwijs

26 juni 2014 - Op 25 juni 2014 vonden verkiezingen plaats voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter voor het VSOA Onderwijs. Met een overweldigende meerderheid verkoos de Algemene Statutaire Vergadering Louis Demeyere als voorzitter. Erik Thijs wordt de nieuwe ondervoorzitter.

Volg VSOA op de sociale netwerken

19 juni 2014 - Voortaan vind je VSOA op de social media. Mensen communiceren met elkaar, wisselen informatie uit en mobiliseren om gemeenschappelijke doeleinden te bereiken. Dat is het principe eigen aan de vakbond.

Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs verlaat de onderhandelingstafel

Zij-instromers in het onderwijs

17 juni 2014 - De Vlaamse Regering blijft bij haar voornemen om tot 20 jaar geldelijke anciënniteit toe te kennen aan zij-instromers die vanaf 1 september 2014 de overstap naar het onderwijs maken. De Vlaamse Regering deelde vandaag ook mee dat het voorstel “te nemen of te laten is” en dat zij daarover niet verder wilde onderhandelen… Daarop heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront de onderhandelingstafel verlaten met de mededeling dat zij er ook niet meer zal naar terugkeren. In de namiddag riep zij de pers samen voor meer toelichting.

Peeters en Bourgeois doen nu al een Smetje

Persmededeling GVF-Onderwijs

16 juni 2014 - De onderhandelaars voor een volgende Vlaamse Regering hebben vorige week donderdag en vrijdag het ‘middenveld’ ontvangen. Geert Bourgeois vindt dit - terecht - zinvol. ‘We spreken mensen van wat ik “het levende Vlaanderen” noem: natuurorganisaties, het onderwijs… We kennen hun memoranda, het is goed om te luisteren waar precies de klemtonen liggen’. De onderwijsvakbonden stellen vast dat de onderhandelaars ‘spreken met het onderwijs’ zeer eng interpreteren.

Rector UGent: "Er moeten meer opleidingen in het Engels kunnen"

15 juni 2014 - (BELGA) Studenten zouden hier meer in het Engels moeten kunnen studeren. En buitenlandse onderzoekers hoeven geen vlekkeloos Nederlands te leren. "Alleen zo kunnen we internationaal meetellen", zegt Anne De Paepe, de rector van de Universiteit Gent, zaterdag in De Standaard.

Nieuwsbrief VSOA Onderwijs

Editie juni 2014

10 juni 2014 - De Nieuwsbrief VSOA Onderwijs editie juni 2014 werd verstuurd. Bent u lid van het VSOA Onderwijs en ontvangt u onze Nieuwsbrief nog niet, klik dan op de link op de homepagina om u te abonneren.

Werk naar maat om de draagkracht te verhogen

10 juni 2014 - “Het is hoog tijd om drastisch en structureel het mes te zetten in de verlofstelsels” en “het klassieke tijdskrediet of het niet-gemotiveerde verlof moet afgeschaft worden”, aldus Karel Van Eetvelt van Unizo vandaag, 10 juni, in De Ochtend op Radio 1 en ook al in De Standaard… Werk naar maat om de draagkracht te verhogen, realiseer je door in te zetten op tijdskrediet en niet door erin te snoeien.

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

6 juni 2014 - Wie in 2013 afstudeerde en op 31 december 2013 jonger was dan 25 jaar heeft recht op aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters, tenminste als men aan de voorwaarden voldoet.

Eindrapport beleidswerkgroepen Lerarenopleiding

VSOA Onderwijs blijft tegen bindende toelatingsproef; wél voor structurele maatregelen als refreshment voor lerarenopleiding

5 juni 2014 - De Commissie Evaluatie Lerarenopleiding maakte in 2013 de resultaten bekend inzake de beleidsevaluatie van de lerarenopleidingen. Naar aanleiding daarvan richtte Vlaams minister van Onderwijs Smet zes beleidsgroepen op die als opdracht meekregen om beleidsopties omtrent de lerarenopleiding aan de volgende Vlaamse Regering over te maken. In deze beleidsgroepen was ook het VSOA Onderwijs vertegenwoordigd. Vandaag, donderdag 5 juni 2014, worden deze beleidsopties en mogelijke scenario’s m.b.t. de lerarenopleiding tijdens een slotevent voorgesteld.

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief mei 2014

22 mei 2014 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van mei 2014 staat online. U vindt er vier rubrieken: ALGEMEEN NIEUWS, NIEUWS UIT DE LOP's, AAN DE SLAG en een rubriek LINKS. Alvast inspirerende leesmomenten gewenst.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS