Links

Hieronder vindt u nuttige links gerangschikt per item

Specifieke links voor de leerkracht
Bekwaamheidsbewijzen

  • Bekwaamheidsbewijzen (gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, godsdienstvakken, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs)


Wedde-info


Werken in het onderwijs


Wetgeving

  • Edulex (Decreten, besluiten en omzendbrieven)
  • Thema’s A-Z (webpagina's, omzendbrieven, formulieren)


Onderwijsgerelateerde links

Adviesorganen

  • VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)
  • VLOHRA (Vlaamse Hogescholenraad)
  • VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)


Centra voor Leerlingenbegeleiding


Departement onderwijs


Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen


Koepels van inrichtende machten


Leerlingen- en studentenorganisaties en participatie


Ouderverenigingen


Overheid


Overheidsinstellingen voor arbeid


Universitaire Associaties


Vakbonden