Wie doet wat?

VSOA-Onderwijs bestendigt en verankert provinciale werking!!

Waarom provinciale werking?

Wat houdt die provinciale werking nu juist in?
Alle vragen, in de brede zin van het woord, die leven bij onze leden komen hierdoor rechtstreeks bij de verantwoordelijke secretaris of adj.-algemeen secretaris terecht, u kan haar/hem bereiken op het telefoonummer 02/529 81 30 (vraag naar de betrokken secretaris), op hun GSM nummer (zie kader) of via het rechtstreeks mailadres (zie kader). Beide partijen leren elkaar niet alleen beter kennen maar de problemen gerelateerd aan een school of aan een centrum worden op deze manier veel directer aangepakt.
Ook het contact met de directies kan hier wel bij varen. Het meer en meer zichtbaar aanwezig zijn “in het veld” betekent bovendien meer steun voor de schoolafgevaardigden wiens werk we zo kunnen herwaarderen. Het bijwonen van de syndicale onderhandelingen is en blijft belangrijk.
De secretarissen stellen dan ook alles in het werk om regelmatig aanwezig te zijn.
Maar ze kunnen, spijtig genoeg, maar op één plaats tegelijk zijn. Daarom een warme oproep om bijstand. Kennis van de plaatselijke toestand is een enorme troef bij het zoeken naar oplossingen voor plaatselijke problemen.
Een goede samenwerking met de lokale afdelingen die steeds op onze steun kunnen rekenen, en wiens hulp de secretarissen steeds naar waarde weten te schatten, kan de provinciale/gewestelijke werking alleen maar versterken.
En zoals een bekend Vlaams autobusbouwer ooit zei: “Vooruit is de weg”. Voor VSOA-Onderwijs is er geen weg terug: in de toekomst willen we nog dichter bij onze leden staan en onze dienstverlening nog meer optimaliseren!

Elke woensdagnamiddag (behalve tijdens schoolvakanties) is er per provincie (en hoofdstedelijk gewest) een zitdag van 13u30 tot 16u30. De verantwoordelijke per provincie is dan aanwezig. Hieronder kan u alle relevante informatie terugvinden:

ANTWERPEN ACLVB - kantoor

Londenstraat 25/1
Antwerpen 2000
Secretaris Marnix Heyndrickx
Tel.: 03/201 93 35
GSM: 0478/64 00 73
marnix.heyndrickx@vsoa-onderwijs.be

LIMBURG ACLVB - kantoor

Koningin Astridlaan 34 bus 1
Hasselt 3500
Secretaris Marleen Deboes
Tel.: 011/85 96 50
GSM: 0476/74 01 33
marleen.deboes@vsoa-onderwijs.be

OOST-VLAANDEREN ACLVB - kantoor

Koning Albertlaan 95
9000 Gent
Secretaris Karine De Dier
GSM: 0478/64 00 56
karine.dedier@vsoa-onderwijs.be

VL. BRABANT EN BRUSSEL - kantoor

Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel
Secretaris Peter Gastemans
GSM: 0485/84 87 18
peter.gastemans@vsoa-onderwijs.be

WEST-VLAANDEREN Liberaal Ziekenfonds

Houtkaai 17
8000 Brugge
Secretaris Annie Bogaert
GSM: 0478/64 00 72
annie.bogaert@vsoa-onderwijs.be

(Elke 1e, 3e en 5e)

Iepersestraat 110
8800 Roeselare
Secretaris Annie Bogaert
GSM: 0478/64 00 72
annie.bogaert@vsoa-onderwijs.be

(Elke 2e en 4e)

Woensdagvoormiddag bezoekt elke verantwoordelijke een school of scholen in ‘haar/zijn’ provincie.

Hoger onderwijs

Secretaris Dirk De Vos is ook bevoegd voor het hoger onderwijs. Met alle problemen in zake universiteiten en hogescholen kan u bij hem terecht. Dus ben je tewerkgesteld in het hoger onderwijs, in welke functie dan ook, dan is Dirk uw aanspreekpunt. Leden uit het HO kunnen in verband met individuele problemen steeds rekenen op hun bijstand, liefst na afspraak en dit kan via GSM of mail.

Dirk De Vos: 0477/59 26 26
dirk.devos@vsoa-onderwijs.be

Diversiteit

Kristina Verpoten is begeleider diversiteit binnen VSOA - Onderwijs. Haar standplaats bevindt zich in onze kantoren te Brussel. U kan steeds bij haar terecht met al uw vragen in verband met LOP, GOK en aan diversiteit gerelateerde onderwerpen. Zij is bovendien het centrale aanspreekpunt voor onze LOP -gemandateerden 02/529 81 30 of 0478/64 00 54
kristina.verpoten@vsoa-onderwijs.be

 
 
  VSOA-Onderwijs - Boudewijnlaan 20-21 - 1000 Brussel
tel: 02/529.81.30 - fax: 02/529.81.39 - info@vsoa-onderwijs.be