STOP het onrechtvaardig pensioenbeleid!

Nationale betoging 19 december 2017

11 december 2017 – Al van bij het aantreden van deze regering verzet het VSOA zich uitdrukkelijk tegen de zeer onrechtvaardige beslissingen in het pensioenbeleid die ze neemt. Er werd daarbij voluit ingezet op en voorrang gegeven aan een correct overleg... Klaarblijkelijk klinken onze argumenten niet duidelijk en luid genoeg... Het VSOA-Onderwijs roept op tot deelname aan de betoging. De pensioenkwestie raakt immers ook het onderwijspersoneel zeer hard!

Oplossing voor personeelsleden na actie aan kabinet Bacquelaine

Centra voor de Basiseducatie

30 november 2017 – Op 7 november voerden personeelsleden van de Centra voor de Basiseducatie actie aan het kabinet van minister van Pensioenen Bacquelaine. De actie was gericht tegen diens wetsontwerp dat tot gevolg zou hebben, dat men maandelijks 200 euro aan pensioen dreigde te mislopen en dit ondanks eerder gedane beloftes. Er is nu een oplossing...

VSOA-themacongres

“Statutaire tewerkstelling in het openbaar ambt op de helling”

30 november 2017 - Op 28 november 2017 hield het VSOA zijn congres over het gevaar van de contractualisering van het openbaar ambt, aangekondigd in het zomerakkoord van regering-Michel.

De Sociale dienst van het GO! zoekt een administratief medewerker

Vacature

27 november 2017 - De Sociale Dienst heeft tot doel om het welzijn te bevorderen van de personeelsleden van het GO! door morele en financiële steun te bieden zowel in het beroeps- als in het privéleven.
De Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO! zoekt een administratieve medewerker voor onmiddellijke indiensttreding via detachering.

Ledenvoordelen - exclusief aanbod Actel

Exclusieve autoverzekering gezocht. En gevonden!

27 november 2017 - Als lid van het VSOA geniet u van exclusieve voorwaarden. Bereken tussen  05.10.2017 en 31.12.2017 uw premie en ontvang een ‘Win for Life’ biljet! Aarzel dus zeker niet en bel 0800/23 230 voor een vrijblijvende, gepersonaliseerde offerte.

Eindejaarstoelage 2017

23 november 2017 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 22 december 2017 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort. Net als in 2016 zullen vast benoemde personeelsleden bovenop de eindejaarstoelage 2017 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2017. Ook het salaris voor de maand december wordt op de laatste werkdag van die maand gestort.
 

Sturende hand van master basisonderwijs niet nodig!

Persmededeling

24 november 2017 - Op vraag van minister van Onderwijs Crevits bracht de Vlor een advies uit over “de master basisonderwijs”. ACOD Onderwijs en VSOA-Onderwijs zijn niet overtuigd van de meerwaarde van de master basisonderwijs. In een gezamenlijke persmededeling wordt toelichting gegeven over het standpunt ten aanzien van de adviesvraag van de minister over de master basisonderwijs.

Bereken zelf uw pensioenbedrag

Mypension.be

22 november 2017 - Eind december 2016 kon men op www.mypension.be al terecht voor het bepalen van de (vroegst mogelijke) pensioendatum. Alle info betreffende het aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler) en een simulatietool daarvoor staan online sedert begin 2017. Vanaf 20 november 2017 kan men op deze site nu ook een simulatie maken van het wettelijk pensioen (eerste pensioenpijler).

 

VSOA: “Voorstel Open Vld over afschaffing vaste benoemingen is onaanvaardbaar”.

Nieuwe aanval op de ambtenaren

17 november 2017 - Met het zomerakkoord en de voorrang aan contractuele tewerkstelling in het federale openbaar ambt, geeft de regering de finale doodsteek aan het statuut. De overheid “privatiseert” stilaan helemaal. Open Vld gaat zelfs een stapje verder. Tijdens haar ‘Vrijheidscongres’ van dit weekeinde stelt ze voor om de vaste benoemingen van ambtenaren gewoonweg af te schaffen, op enkele uitzonderingen na. Zo luidt het in de Congresteksten van de liberale partij.

Vakbonden vragen verhoging van koopkracht voor het onderwijspersoneel (bij onderhandelingen over nieuwe Vlaamse onderwijs-cao)

Start onderhandelingen nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019)

14 november 2017 - Op 4 juli 2017 kreeg minister van Onderwijs, Hilde Crevits, het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao overhandigd. De minister formuleerde een voorstel van kader waarbinnen de onderhandelingen kunnen gebeuren.  De onderwijsvakbonden zijn bereid aan de tafel plaats te nemen, omdat zij van mening zijn dat het voorstel een basis kan vormen voor onderhandelingen.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS