Mister Q veegt sociale verworvenheden van de laatste 40 jaar van tafel!

Het pensioenhoofdstuk uit het regeerakkoord is inmiddels omgezet in 60 wetsartikels. In tegenstelling tot de meer dan 500 dagen die men nodig had om een regering te vormen, is men er nu in geslaagd om deze klus amper in 1 week tijd te klaren. En wat meer is; ze moeten nog voor het einde van het jaar in Kamer en Senaat gestemd worden, zodat de regering nog voor 1 januari de hervormingen in de pensioenen kan doorvoeren. Kunst- en vliegwerk én een crash moet onvermijdelijk volgen…

Minister Smet roept hulp in van Nederlandse leraars

Volgens de website van De Standaard van 17 december 2011 heeft Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet een brief geschreven naar zijn Nederlandse collega Marja van Bijsterveldt. Daarmee zou hij willen aftoetsen of Vlaanderen geen leerkrachten uit Nederland kan aantrekken. Deze demarche wekte bij het VSOA Onderwijs op zijn minst enige verbazing op en zette ertoe aan om op onze beurt een open brief te schrijven aan de minister…

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS