Spitsvondig voorstel vakbonden vrijwaart koopkracht onderwijspersoneel

16 november 2012 - De Vlaamse regering nam de beslissing dat de Vlaamse ambtenaren 1 procent van hun loon zouden moeten inleveren om voor een begroting in evenwicht te zorgen. Dit zou een besparing van 100 miljoen euro opleveren. 82 miljoen daarvan moest van het onderwijspersoneel komen. De onderwijsvakbonden hebben een spitsvondig voorstel op tafel gelegd, zodat de koopkracht van het onderwijzend personeel kan worden gevrijwaard. Afgaande op de positieve reacties van Vlaams minister-president Peeters gaan wij er dan ook van uit dat het voorstel ernstig in overweging zal worden genomen. Van de kant van het VSOA-Onderwijs sluiten wij ons dan ook graag aan bij het voornemen van Kris Peeters om eind volgende week definitief te kunnen landen.

Besparingen in de overheidssector

De maatregel én de gevolgen...

6 november 2012 - De Vlaamse Regering is van plan een maatregel door te voeren waarbij het loon van het onderwijspersoneel als pasmunt zal worden gebruikt om de beloofde investeringen in het onderwijs te realiseren en het gat in de begroting dicht te rijden. Wat houden de maatregelen die de Vlaamse overheid voorstelt nu precies in én wat zullen de concrete gevolgen zijn van een besparing van 1 % op het loon...

Besparingen in de overheidssector

Vlaamse Regering pleegt woordbreuk

25 oktober 2012 - De bittere pil van in februari - de Vlaamse Regering besliste toen eenzijdig om de uitstapregeling te hervormen - is nog maar net doorgeslikt of diezelfde Vlaamse Regering is van plan om het loon van het onderwijspersoneel te gebruiken als pasmunt om de beloofde investeringen in het onderwijs door te voeren. De Vlaamse Regering pleegt daarmee woordbreuk.

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief oktober

23 oktober 2012 - De Nieuwsbrief LOP & Diversiteit van oktober 2012 is verschenen...

Nieuwe procedure aanvraag overheidspensioen

17 oktober 2012 - Door de invoering van het elektronisch pensioendossier (Capelo) wijzigt vanaf 1 januari 2013 de procedure voor het aanvragen van een overheidspensioen.

Vacatures onderwijsinspectie

16 oktober 2012 - De onderwijsinspectie is op zoek naar inspecteurs basisvorming. Nog in dit najaar van 2012 wordt er een doelgroepgerichte proef van de generieke competenties georganiseerd samen met Jobpunt Vlaanderen.

Ambtenaren zijn het kind van de rekening

Persmededeling n.a.v. het overleg van 2 oktober

3 oktober 2012 - Naar aanleiding van de aangekondigde besparingsmaatregelen in de Septemberverklaring van minister-president Peeters vond er op 2 oktober een eerste overleg plaats tussen de vakbonden van de openbare sector en de Vlaamse Regering. Op de vele vragen van de vakorganisaties bleven klare en duidelijke antwoorden uit...

Vlaamse Regering dient nieuwe kaakslag toe aan onderwijzend personeel

Waardering voor het onderwijzend personeel!

27 september 2012 - Met de Septemberverklaring van minister-president Peeters dient de Vlaamse Regering het onderwijzend personeel een zoveelste kaakslag toe. De onderwijsvakbonden pikken dit niet langer! In een gezamenlijke persmededeling lichten zij dit verder toe.

School- of studietoelage aanvragen

6 september 2012 - Zitdagen Studietoelagen 2012-2013. De afdeling Studietoelagen komt naar u toe!

PDOS updatet brochure en berekeningsmodule

4 september 2012 - PDOS updatet brochure overzicht nieuwe pensioenmaatregelen en de berekeningsmodule "pensioenteller".

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS