LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief februari 2014

17 februari 2014 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van februari 2014 staat online.

M-decreet

Gemeenschappelijk vakbondsfront schrijft brief naar parlementsleden

30 januari 2014 - Het “Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften” was de voorbije weken het onderwerp van verscheidene hoorzittingen in het Vlaams Parlement. Vandaag begon de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen met de eigenlijke besprekingen. Naar aanleiding daarvan schreef het gemeenschappelijk vakbondsfront een brief naar de parlementsleden.

Onderwijsvakbonden willen opnieuw hoger vakantiegeld

Vlaamse begroting

BELGA - 30 januari 2014 - Het vakantiegeld van de personeelsleden uit het onderwijs moet vanaf 2016 opnieuw 92 procent van het maandloon bedragen. Dat zeggen de onderwijsvakbonden donderdag nadat was gebleken dat de Vlaamse begroting 2013 wordt afgesloten met een overschot van 174,6 miljoen euro.

Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor sommige personeelsleden van het onderwijs

Vakbondspremie referentiejaar 2013

29 januari 2014 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.

Pierre & Vacances

Bijkomende voordelen voor de VSOA-leden

20 januari 2014 - Pierre & Vacances beschikt sinds 45 jaar over residenties en vakantieparken gelegen aan de mooiste stranden en in het hart van de meest bekende badplaatsen in Frankrijk en in Spanje.

Pas voor de klas... Maar voor hoelang?

Uitstroom startende leerkrachten

10 januari 2013 - Het onderwijstijdschrift Klasse zette een campagne op de rails met als doel om beginnende leerkrachten in het onderwijs te houden. Aanleiding voor dit opzet is de grote uitstroom tijdens de aanvangsjaren; meer dan 22 procent - in het secundair onderwijs zelfs meer dan 37 procent - keert binnen de vijf jaar immers het onderwijs de rug toe…

Meer koopkracht voor onderwijspersoneel dankzij cao’s!

Nieuwe onderwijscao’s

12 december 2013 - Op vrijdag 13 december worden de nieuwe onderwijscao’s ondertekend. Met deze cao’s wordt in de eerste plaats een concrete koopkrachtverhoging voor het onderwijspersoneel gerealiseerd onder de vorm van een verhoging van hun eindejaarstoelage. In de VSOA Nieuwsbrief editie december focussen we uitgebreid op de inhoud van de respectievelijke cao’s.

Sociale Dienst van het GO!

Nieuw adres vanaf 1 januari 2014!

12 december 2013 - De Sociale Dienst van het GO! verhuist op 1 januari 2014.

Geen banenverlies én behoud van rechten!

Transitie opvangcentra GO! naar beleidsdomein Welzijn

11 december 2013 – In het Radio 1-programma “De Ochtend” gaf Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, duiding omtrent de overheveling van de opvangcentra van het GO! naar het beleidsdomein Welzijn. Zijn uitspraak dat de opvangcentra per 1 januari 2014 dicht moeten, deed bij het personeel en onderwijsvakbonden heel wat commotie en ongerustheid ontstaan. In gemeenschappelijk vakbondsfront werd uitdrukkelijk gevraagd om zo snel mogelijk klaarheid te scheppen naar het betrokken personeel toe. Na onderling overleg werd de beslissing genomen om in naam van alle betrokken actoren een gezamenlijk persbericht te verspreiden.

Minister van Onderwijs Smet treedt in dialoog met de leerkrachten

Onderwijshervorming

21 november 2013 - Het kabinet van minister van Onderwijs Pascal Smet organiseert met IN DIALOOG ontmoetingsmomenten in elke provincie. Tijdens deze momenten zal de minister aan de leerkrachten meer uitleg geven over het masterplan.

Meer info over de ontmoetingsmomenten vind je door hier te klikken.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS