Toelatingsproef lerarenopleiding

VSOA Onderwijs is tegen toelatingsproef, maar voor structurele maatregelen

7 april 2014 - In het debat over het intellectueel niveau van de gemiddelde leerkracht en dit naar aanleiding van het dubbelinterview d.d. 5 april 2014 in De Tijd, stipuleert het VSOA Onderwijs dat het onder geen beding voorstander is van een bindende toelatingsproef voor studenten lerarenopleiding. Daarentegen is het VSOA Onderwijs wel gewonnen voor structurele maatregelen. Verdere toelichting leest u in het persbericht dat door VSOA Onderwijs werd verspreid.

Intellectueel niveau van gemiddelde leerkracht te laag…

5 april 2014 - (BELGA) De uitlating over het te laag intellectueel niveau van de gemiddelde leraar, zaterdag in De Tijd door André Oosterlinck, voorzitter van de Associatie KU Leuven, wordt in vakbondskringen "ongelukkig", "cru", "denigrerend" tot "niet genuanceerd" genoemd.

Effectieve splitsing Wereldoriëntatie overgelaten aan volgende regering

27 maart 2014 – BELGA – De effectieve splitsing van de eindtermen voor het vak Wereldoriëntatie in het basisonderwijs wordt overgelaten aan de volgende legislatuur. Deze week stelden de grootste onderwijskoepels en -vakbonden een gezamenlijke tekst op waarin ze zich samen afkeren van het voorstel. Daarop werd besloten het principe overeind te houden in het decreet, maar de uitvoeringsbesluiten over te laten aan een volgende regering.

Opsplitsing Wereldoriëntatie

Onderwijskoepels en vakbonden verspreiden gezamenlijk persbericht

25 maart 2014 – BELGA - De grootste onderwijskoepels, inclusief die van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs (GO!), en onderwijsvakbonden kanten zich eensgezind tegen de opsplitsing van het vak wereldoriëntatie in het lager onderwijs. Dat doen ze in een gezamenlijk persbericht dat ze dinsdag verspreidden.

Syndicale premie referentiejaar 2013

24 maart 2014 - De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond, zoals het VSOA. Daardoor krijg je iets meer dan de helft van je ledenbijdrage terugbetaald. Voorwaarde is wel, dat je gedurende een heel jaar (= referentiejaar) aangesloten bent en je voldoende bijdrage hebt betaald.

Klik hier voor verdere informatie.

VSOA Onderwijs bedankt al zijn leden!

Mailactie M-decreet

13 maart 2014 - Zoals al eerder bericht, keurde het Vlaams Parlement gisteren het M-decreet goed; meerderheid tegen minderheid. Het debat dat eraan voorafging duurde net geen drie uur… Onderwijspersoneelsleden stuurden de afgelopen weken meer dan 15.000 mails met de brief van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront.

Ruime delegatie VSOA Onderwijs was getuige van de stemming

M-decreet

13 maart 2014 - Het M-decreet of meer bepaald het decreet ten behoeve van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is op 12 maart in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Een ruime VSOA-delegatie nam plaats in de publiekstribune en was getuige van de geanimeerde debatten voorafgaand aan de stemming.

Vlaams Parlement keurt M-decreet goed

13 maart 2013 - BELGA - Het Vlaams Parlement heeft woensdag het M-decreet of het decreet met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften goedgekeurd. Dat decreet moet ervoor zorgen dat meer leerlingen met een lichte mentale beperking of een leerstoornis zoals dyslexie in de toekomst standaard het gewone onderwijs kunnen volgen.

M-decreet

Mailactie: De [em]M[er] loopt over...

25 februari 2014 - Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs roept jou op onze boodschap “De emmer loopt over!” te mailen naar de leden van het Vlaams Parlement die zich moeten uitspreken over het M-decreet. Verspreid deze oproep bij je collega’s, vrienden, kennissen en zet iedereen aan het mailen. Zo kunnen we onze boodschap kracht bijzetten!

Argument

Editie februari 2014

17 februari 2014 – Onlangs kreeg u als lid Argument editie februari in de bus.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS