TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen

Info betreffende afhandeling aanvraagprocedure

1 juli 2012 - AgODi en AHOVOS hebben met de PDOS (Pensioendienst van de openbare sector) de nodige regelingen getroffen om de al ingediende aanvragen TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen te kunnen afhandelen. De procedure die daarbij wordt gehanteerd kan u hieronder downloaden. Meer informatie omtrent de aanvraagmodaliteiten en verdere duiding over de vernieuwde uitstapregeling vindt u in onze brochure “Uitstapregeling in het onderwijs”. Alle leden kunnen die aanvragen.

Nieuw onthaalbeleid aan UGent is een feit!

VSOA-Onderwijs UGent

30 juni 2012 - Vrijdagmorgen 29 juni 2012 werden de nieuwe “UGenters” door de rector verwelkomd met een uitgebreid ontbijtbuffet in Het Pand in Gent. Voortaan krijgen de nieuwe medewerkers bij de start van hun nieuwe loopbaan aan de Universiteit Gent de steun en bijstand van een meter of peter…

Wordt GLBO50+, GLBO55+?

22 juni 2012 - De leeftijd voor gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+ (GLBO50+) zou volgens de federale overheid worden opgetrokken van 50 naar 55 jaar... Het gegeven dat op minder dan een week voor de start van de zomervakantie het hogervermelde ontwerp van koninklijk besluit nog niet eens werd onderhandeld en bijgevolg dan ook nog moet worden bekrachtigd, tart alle verbeelding...

Infosessie uitstapregeling

21 juni 2012 - Op 8 juni 2012 organiseerde het VSOA-Onderwijs voor al haar leden een infosessie aangaande de overgangsmaatregelen en de definitieve regeling Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen. Op aanvraag krijgt u de diavoorstelling digitaal toegestuurd.

Vlaamse regering hypothekeert levenslang leren

15 juni 2012 - De Vlaamse regering verhoogt het inschrijvingsgeld voor het volwassenenonderwijs met vijftien procent... Daartegenover halveert de overheid haar eigen bijdrage. Voor het VSOA-Onderwijs is dat een brug te ver…

Sociale verkiezingen VUB

VSOA-Onderwijs wint zetel!

14 juni 2012 - Bij de sociale verkiezingen in de Vrije Universiteit Brussel haalt het VSOA-Onderwijs een mooi resultaat. Voor wat het Comité Preventie en Bescherming betreft blijven de 3 zetels behouden. In de Ondernemingsraad (bedienden) wordt er winst geboekt en gaan we van drie naar vier zetels.

LOP & diversiteit

Nieuwsbrief mei 2012

17 mei 2012 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van mei 2012 staat online. U vindt er vier rubrieken, nl. ALGEMEEN NIEUWS, NIEUWS UIT DE LOP's, AAN DE SLAG en een rubriek LINKS.

Akkoord over uitstapregeling is eindelijk een feit...

11 mei 2012 - Vandaag 11 mei 2012 is er tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront een akkoord afgesloten aangaande de uitstapregeling terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen. Onderaan dit artikel vindt u de perstekst van de Vlaamse regering en een toelichting die u beiden integraal kan downloaden.

Uitstapregeling

Witte rook in zicht?

9 mei 2012 - Met de principebeslissing van de Vlaamse regering van 28 februari 2012 werd de afschaffing van de uitstapregeling aangekondigd. Meer dan twee maand later is er nog altijd geen witte rook. Dit zegt veel, zo niet alles over de daadkracht of liever het gebrek eraan van de huidige Vlaamse regering. Hopelijk komen zij de volgende uren tot het besef, dat de tijd dringt…

Investering in megalomaan luxueus onderwijsproject... Que?

7 mei 2012 - Uit de federale staatskas wordt meer dan 100 miljoen euro geput voor een luxeproject als de Europese school in Laken… Dit staat in schril contrast met de infrastructuurproblemen waarmee het onderwijs in Vlaanderen en Brussel nu al en zeker de komende jaren zal te kampen hebben. Kinderen van Europese werknemers hebben evenveel recht op onderwijs als kinderen uit Brussel en Vlaanderen ongeacht het milieu waaruit ze afkomstig zijn… Over de kostprijs en de grandeur van het project valt echter wel wat te zeggen…

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS