Eindrapport beleidswerkgroepen Lerarenopleiding

VSOA Onderwijs blijft tegen bindende toelatingsproef; wél voor structurele maatregelen als refreshment voor lerarenopleiding

5 juni 2014 - De Commissie Evaluatie Lerarenopleiding maakte in 2013 de resultaten bekend inzake de beleidsevaluatie van de lerarenopleidingen. Naar aanleiding daarvan richtte Vlaams minister van Onderwijs Smet zes beleidsgroepen op die als opdracht meekregen om beleidsopties omtrent de lerarenopleiding aan de volgende Vlaamse Regering over te maken. In deze beleidsgroepen was ook het VSOA Onderwijs vertegenwoordigd. Vandaag, donderdag 5 juni 2014, worden deze beleidsopties en mogelijke scenario’s m.b.t. de lerarenopleiding tijdens een slotevent voorgesteld.

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief mei 2014

22 mei 2014 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van mei 2014 staat online. U vindt er vier rubrieken: ALGEMEEN NIEUWS, NIEUWS UIT DE LOP's, AAN DE SLAG en een rubriek LINKS. Alvast inspirerende leesmomenten gewenst.

Gemeenschappelijk Vakbondsfront stelt memorandum voor

22 april 2014 - Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs stelt haar memorandum voor de nieuwe Vlaamse Regering in het teken van professionele (her)waardering.

Verkiezingen: ophef over schooldebatten

"Storm in een glas water", aldus Pascal Smet

22 april 2014 UPDATE - Belga - Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet noemt de ophef over het verbod op politieke debatten in scholen, "een storm in een glas water". Hij stelt dat er geen sprake is van een verbod en licht dit toe in een persmededeling.

Zij-instromers in het onderwijs

Opiniestuk

18 april 2014 - Naar aanleiding van de berichtgeving aangaande het feit dat zij-instromers vanaf 1 september 2014 voortaan tot 20 jaar geldelijke anciënniteit zouden kunnen meenemen, schreef Mania Van der Cam, directeur van KTA MOBI in Gent een opiniestuk.

Zij-instromers in het onderwijs

Wie overstap maakte voor 1 september 2014 valt naast de prijzen…

15 april 2014 - (BELGA) – Tot 20 jaar geldelijke anciënniteit kan er worden meegenomen voor iedereen die vanaf 1 september 2014 de overstap maakt van de privésector naar het kleuter- en leerplichtonderwijs. Tot daar het goede nieuws… De durvers en doeners die niet hebben gewacht op een hoger loon om te gaan lesgeven; m.a.w. zij die vroeger al van buiten het onderwijs zijn "ingestroomd" dreigen zo naast de prijzen te vallen.

Toelatingsproef lerarenopleiding

VSOA Onderwijs is tegen toelatingsproef, maar voor structurele maatregelen

7 april 2014 - In het debat over het intellectueel niveau van de gemiddelde leerkracht en dit naar aanleiding van het dubbelinterview d.d. 5 april 2014 in De Tijd, stipuleert het VSOA Onderwijs dat het onder geen beding voorstander is van een bindende toelatingsproef voor studenten lerarenopleiding. Daarentegen is het VSOA Onderwijs wel gewonnen voor structurele maatregelen. Verdere toelichting leest u in het persbericht dat door VSOA Onderwijs werd verspreid.

Intellectueel niveau van gemiddelde leerkracht te laag…

5 april 2014 - (BELGA) De uitlating over het te laag intellectueel niveau van de gemiddelde leraar, zaterdag in De Tijd door André Oosterlinck, voorzitter van de Associatie KU Leuven, wordt in vakbondskringen "ongelukkig", "cru", "denigrerend" tot "niet genuanceerd" genoemd.

Effectieve splitsing Wereldoriëntatie overgelaten aan volgende regering

27 maart 2014 – BELGA – De effectieve splitsing van de eindtermen voor het vak Wereldoriëntatie in het basisonderwijs wordt overgelaten aan de volgende legislatuur. Deze week stelden de grootste onderwijskoepels en -vakbonden een gezamenlijke tekst op waarin ze zich samen afkeren van het voorstel. Daarop werd besloten het principe overeind te houden in het decreet, maar de uitvoeringsbesluiten over te laten aan een volgende regering.

Opsplitsing Wereldoriëntatie

Onderwijskoepels en vakbonden verspreiden gezamenlijk persbericht

25 maart 2014 – BELGA - De grootste onderwijskoepels, inclusief die van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs (GO!), en onderwijsvakbonden kanten zich eensgezind tegen de opsplitsing van het vak wereldoriëntatie in het lager onderwijs. Dat doen ze in een gezamenlijk persbericht dat ze dinsdag verspreidden.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS