Vlaams Parlement keurt M-decreet goed

13 maart 2013 - BELGA - Het Vlaams Parlement heeft woensdag het M-decreet of het decreet met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften goedgekeurd. Dat decreet moet ervoor zorgen dat meer leerlingen met een lichte mentale beperking of een leerstoornis zoals dyslexie in de toekomst standaard het gewone onderwijs kunnen volgen.

M-decreet

Mailactie: De [em]M[er] loopt over...

25 februari 2014 - Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs roept jou op onze boodschap “De emmer loopt over!” te mailen naar de leden van het Vlaams Parlement die zich moeten uitspreken over het M-decreet. Verspreid deze oproep bij je collega’s, vrienden, kennissen en zet iedereen aan het mailen. Zo kunnen we onze boodschap kracht bijzetten!

Argument

Editie februari 2014

17 februari 2014 – Onlangs kreeg u als lid Argument editie februari in de bus.

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief februari 2014

17 februari 2014 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van februari 2014 staat online.

M-decreet

Gemeenschappelijk vakbondsfront schrijft brief naar parlementsleden

30 januari 2014 - Het “Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften” was de voorbije weken het onderwerp van verscheidene hoorzittingen in het Vlaams Parlement. Vandaag begon de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen met de eigenlijke besprekingen. Naar aanleiding daarvan schreef het gemeenschappelijk vakbondsfront een brief naar de parlementsleden.

Onderwijsvakbonden willen opnieuw hoger vakantiegeld

Vlaamse begroting

BELGA - 30 januari 2014 - Het vakantiegeld van de personeelsleden uit het onderwijs moet vanaf 2016 opnieuw 92 procent van het maandloon bedragen. Dat zeggen de onderwijsvakbonden donderdag nadat was gebleken dat de Vlaamse begroting 2013 wordt afgesloten met een overschot van 174,6 miljoen euro.

Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor sommige personeelsleden van het onderwijs

Vakbondspremie referentiejaar 2013

29 januari 2014 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.

Pierre & Vacances

Bijkomende voordelen voor de VSOA-leden

20 januari 2014 - Pierre & Vacances beschikt sinds 45 jaar over residenties en vakantieparken gelegen aan de mooiste stranden en in het hart van de meest bekende badplaatsen in Frankrijk en in Spanje.

Pas voor de klas... Maar voor hoelang?

Uitstroom startende leerkrachten

10 januari 2013 - Het onderwijstijdschrift Klasse zette een campagne op de rails met als doel om beginnende leerkrachten in het onderwijs te houden. Aanleiding voor dit opzet is de grote uitstroom tijdens de aanvangsjaren; meer dan 22 procent - in het secundair onderwijs zelfs meer dan 37 procent - keert binnen de vijf jaar immers het onderwijs de rug toe…

Meer koopkracht voor onderwijspersoneel dankzij cao’s!

Nieuwe onderwijscao’s

12 december 2013 - Op vrijdag 13 december worden de nieuwe onderwijscao’s ondertekend. Met deze cao’s wordt in de eerste plaats een concrete koopkrachtverhoging voor het onderwijspersoneel gerealiseerd onder de vorm van een verhoging van hun eindejaarstoelage. In de VSOA Nieuwsbrief editie december focussen we uitgebreid op de inhoud van de respectievelijke cao’s.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS