Ziek zijn is geen keuze

Betoging in Brussel op 28 september 2018

Voortdurende aanvallen, aantasting van onze verworvenheden, uitholling van ons statuut !

 

·        Aanhoudende besparingsmaatregelen.
·        Voorrang voor aanwerving van contractuelen terwijl statutairen verdwijnen.
·        Strengere regels voor de toekenning van omstandigheidsverlof - recuperatie.
·        Invoering van interimarbeid.
·        Afschaffing van het ziektekrediet.
·        Verlies van een niet reglementaire feestdag.

Het is slechts een greep uit de maatregelen die de federale regering heeft aangekondigd voor haar ambtenaren. Over de dossiers die op de onderhandelingstafel komen valt er nauwelijks nog te onderhandelen: minister van Ambtenarenzaken Vandeput hoort de vakbonden wel, maar luistert niet. Het menu is opgesteld door de overheid, en de ambtenaren weten niet wat ze op hun bord zullen krijgen.

De federale ambtenaren stellen zich vragen over morgen: zullen ze nog zekerheid hebben over hun job, zullen ze onder politieke druk komen te staan, zullen ze uitgeknepen worden als citroenen... en vervolgens ontslagen worden voor ze te veel gaan kosten? Het Kabinet Vandeput reageert niet wanneer de vakbonden informatie en uitleg vragen. We vrezen dat er straks niets meer overblijft van het federaal openbaar ambt en we krijgen geen enkel geruststellend signaal.
 

Ambtenaren verdienen fatsoenlijke arbeidsomstandigheden die duidelijk in het statuut vastgelegd zijn. Openbare dienstverlening moet niet gezien worden als een kostenpost voor de samenleving, maar als een onmisbaar instrument in een democratische samenleving ten dienste van de burgers. Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dat minister Vandeput respect toont voor zijn ambtenaren.

VSOA-Onderwijs is solidair

De onderwijssector is tot op vandaag nog niet gevat door de maatregelen die de federale regering heeft aangekondigd. Toch willen wij solidair zijn met onze collega’s federale ambtenaren... Het VSOA-Onderwijs zal alvast met een beperkte delegatie deelnemen aan de betoging.

Het VSOA-Onderwijs heeft voor de manifestatie van 28 september 2018 geen stakingsaanzegging ingediend. Dat wil zeggen dat, wanneer u een opdracht heeft die dag, u niet kan deelnemen, want anders bent u ongewettigd afwezig!

Desalniettemin lanceren wij toch een warme oproep aan die personeelsleden die op 28 september géén opdracht hebben om mee te komen betogen.

Praktische regeling

Om u te verplaatsen naar Brussel kan u gebruik maken van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro). Het dichtstbijzijnde metro/tramstation vanaf het vertrekpunt van de betoging is Rogier.

Vertrekpunt: Koning Albert II Laan om 11.30 u

Aangezien het VSOA-Onderwijs voor 28 september 2018 geen stakingsaanzegging heeft ingediend, zullen er voor die dag dan ook geen stakingsvergoedingen worden uitgekeerd.

Vervoersonkosten zullen wel worden terugbetaald. Gelieve het origineel vervoerbewijs achteraf op te sturen naar:

VSOA Onderwijs
Betoging 28 september 2018
Boudewijnlaan 20/21

1000 BRUSSEL

mét daarop de vermelding van uw naam en het rekeningnummer waarop het verschuldigd bedrag mag worden gestort. Enkel de vervoersonkosten gemaakt met tram, bus, metro en trein (treinbiljet 2de klasse) zullen worden terugbetaald.

Secretariaat VSOA-Onderwijs

Het secretariaat van het VSOA-Onderwijs zal die dag gesloten zijn. Al het personeel zal deelnemen aan de betoging. 

Voor specifieke info kan u zich altijd wenden tot de secretaris van uw afdeling.

 

Delen: