Werkbaar werk; een belofte die minister Crevits nooit heeft kunnen waarmaken

Ziekteverzuimrapport 2017

De cijfers...

Uit de cijfers in het jaarlijks rapport van AgODi (Agentschap voor Onderwijsdiensten) blijkt, dat er in 2017 opnieuw een weliswaar lichte stijging te noteren valt voor wat het gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid betreft en dit in vergelijking met 2016. In 2017 komt dat gemiddeld neer op 15,87 ziektedagen per personeelslid  tegenover 15,77 ziektedagen in 2016.  

In percentages uitgedrukt, bedroeg in 2017 het ziekteverzuim in het Vlaams onderwijs 4,35 % tegenover 4,32 % in 2016 en 3,98 % het jaar daarvoor. In concreto komt dit neer op een toename van 0,03 % in vergelijking met 2016 en met 0,37 % tegenover 2015.

Significant is toch wel, dat het ziekteverzuimpercentage ook toeneemt naargelang men ouder wordt.
In de leeftijdscategorie van 46 tot en met 55 jaar bedraagt het percentage 4,92 %; een stijging tegenover 2016 waar het 4,83 % bedroeg. In de categorie van 56 tot en met 65 jaar blijft het percentage onveranderd tegenover 2016, maar bedraagt het 8,61 %. In vergelijking met de leeftijdscategorie van 26 tot 35 jaar waar het 2,88 % bedraagt, is dat net geen 3 keer meer.  Ten opzichte van de categorie jonger dan 26 jaar is dat zelfs meer dan 6 keer meer. Het percentage bedraagt daar 1,40 %.

De diagnose én de oorzaak...

Diepgaander onderzoek van de cijfers vertelt ons, dat het vooral “psychosociale aandoeningen” zijn die het aantal ziektedagen de hoogte injagen. Zo was in 2017 maar liefst 39,01 % (37,90 % in 2016) van de ziektedagen – dat is ondertussen bijna 40 % - het gevolg van een psychosociale aandoening zijnde: stress, burn-out en/of depressie… Qua pathologie kan dit tellen. Het is vooral en ook niet verwonderlijk naarmate men ouder wordt, het risico toeneemt om hierdoor te worden getroffen.

Werkbaar werk is dé remedie, maar dat heeft minister Crevits niet kunnen realiseren!

In 2014, naar aanleiding van het ziekteverzuimrapport van 2013 en bij de start van haar legislatuur stelde minister Crevits, dat dit rapport een belangrijke basis zou vormen voor de loopbaanbesprekingen in het onderwijs. Ze zei toen: "We moeten aandacht hebben voor de taakbelasting van leerkrachten en hoe we stress, depressie en burn-out kunnen vermijden. We moeten ervoor zorgen dat de job werkbaar is en blijft, zeker voor oudere leerkrachten. Met de sociale partners moeten we op zoek gaan naar formules die langer werken mogelijk maken."

De nog altijd en almaar toenemende maatschappelijke verwachtingen en overbevraging ten aanzien van leerkrachten en de daarmee gepaard gaande druk doet hen over hun grens gaan met fysieke en psychische klachten of zelfs een burn-out of depressie tot gevolg. Meerdere wetenschappelijk onderbouwde studies tonen aan dat hoe groter de blootstelling aan mentale en fysieke stress doorheen de loopbaan; hoe meer gezondheidsproblemen men op oudere leeftijd daarvan ondervindt en hoe minder lang mensen daardoor kunnen werken… Via werk gezondheid behouden en versterken, werkt wel.

Het ziekteverzuimrapport 2017 bewijst dus nog maar eens dé acute nood aan werkbaar werk; zeker als men – zoals de mantra’s van zowel de federale als de gemeenschapsregeringen voorschrijven – de mensen, ook die in het onderwijs, langer aan het werk wil houden.

Het beleid van minister Crevits wordt vooral gekenmerkt door een toevloed aan hervormingen en veranderingen die het onderwijspersoneel niet kunnen bolwerken, omdat ze amper de tijd krijgen om deze te verwerken. Dat staat diametraal tegenover de belofte voor meer werkbaar werk van minister Crevits bij de aanvang van haar legislatuur; een belofte die ze nooit heeft kunnen waarmaken. En dat is meer dan een pijnpunt!

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Klik hier om het Rapport Ziekteverzuim 2017 te downloaden.

Delen: