Waarom? Daarom!

20 maart 2019: Onderwijsstaking

Redenen meer dan gegrond!

De onderwijsvakbonden roepen het Vlaams onderwijspersoneel op om op 20 maart 2019 het werk neer te leggen. De redenen hiervoor zijn meer dan gegrond! Zowel de federale als de Vlaamse Regering voeren een beleid dat zijn weerga niet kent in de recente geschiedenis; een beleid dat verpletterende gevolgen heeft en niet in het minst voor het onderwijspersoneel.

Vlaamse regering doof voor verzuchtingen onderwijspersoneel

Wanneer de Vlaamse regering het goed zou menen met haar onderwijspersoneel, dan zou zij investeren in dat personeel. Echter voor onze eis “Kwaliteitsvol werken is onderwijs versterken” en voor veel andere verzuchtingen van dat onderwijspersoneel is deze Vlaamse regering doof gebleven.

Met de huidige omkadering en werkingsmiddelen kunnen de hoge verwachtingen niet langer worden ingelost.  Ook de maatschappelijke druk blijft almaar toenemen. Steeds meer taken die niet tot de kernopdracht van de leerkracht behoren, worden hen toebedeeld. Hierdoor moet het onderwijspersoneel met al minder mankracht nog meer werk verzetten. Toch zijn tot op vandaag nog geen structurele maatregelen genomen om het werk werkbaar te maken.

Besparingsmaatregelen federale regering verpletterend voor onderwijspersoneel

De huidige federale regering heeft vooral besparingsbeslissingen getroffen.  Ook voor de personeelsleden van de onderwijssector hebben ze een verpletterend effect! De lonen, de loopbaanonderbrekingen, de landingsbanen en de onderwijspensioenen worden zwaar aangepakt. Dit nog eens bovenop de al zware klappen van de laatste jaren… Zo werden de vervroegde uitstapregelingen gereduceerd of afgeschaft,  is de pensioenleeftijd stelselmatig verhoogd en het pensioenbedrag kleiner geworden en de diplomabonificatie afgeschaft... En nog is het niet gedaan! Er is het nog lopende debat over de zware beroepen. Wanneer onderwijs niet wordt erkend als zwaar beroep, dan betekent dit opnieuw nog langer werken voor minder pensioen.

De 180.000 personeelsleden ervaren dit alles als een ernstige miskenning van de inspanningen die iedere dag in de scholen en centra geleverd worden. Men lijkt niet te beseffen dat de kwaliteit van het onderwijs en van het lerarenberoep op het spel staat en dat het lerarenberoep aantrekkelijk én haalbaar maken in het maatschappelijk belang is. In de plaats daarvan blijven zowel de Vlaamse als de federale regering hard hun best doen om net het tegenovergestelde te realiseren. Daarin zijn ze alvast mét glans geslaagd!

De emmer loopt (al lang) over!

Tijdens de voorbije legislaturen werd er meermaals aan de alarmbel getrokken. De noodkreet was telkens dezelfde: “de situatie in het onderwijs dreigt problematisch te worden!”. Vanuit de overheid bleven structurele ingrepen uit om de inmiddels al quasi onhoudbare toestand ten gronde aan te pakken.

Voor het onderwijspersoneel is dan ook de maat vol, want de emmer loopt al lang over. Waarom staken op 20 maart? Daarom!

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Klik hier voor de persmededeling van de onderwijsvakbonden.
Klik hier voor de stakingsaanzegging.
Klik hier om de affiche te downloaden.

Infofiches

Staking 20 maart Waarom? Daarom! Infofiche Basisonderwijs
Staking 20 maart Waarom? Daarom! Infofiche SO + BUSO
Staking 20 maart Waarom? Daarom! Infofiche DKO
Staking 20 maart Waarom? Daarom! Infofiche VWO
Staking 20 maart Waarom? Daarom! Infofiche Hoger onderwijs
Staking 20 maart Waarom? Daarom! Infofiche CBE
Staking 20 maart Waarom? Daarom! Infofiche CLB
Staking 20 maart Waarom? Daarom! Infofiche internaten

Klik hier voor meer informatie omtrent Formaliteiten bij staking en stakersvergoeding

 

 

 

Delen: