Voorafnames en ondoordachte, polariserende uitspraken zullen loopbaandebat torpederen

Gelijkschakeling prestatienoemers

Leraren in de eerste graad geven op weekbasis 22 uur les. Voor leraren in de 2de en de 3de graad zou het gelijkschakelen van de prestatienoemers betekenen, dat ook zij dan 22 uur voor de klas zullen staan. Dit in de plaats van 21 uur (2de graad) en 20 uur (3de graad) nu.

Het is een publiek geheim dat sommige onderwijsactoren daar een uitgesproken voorstander van zijn. Al sedert jaar en dag laten zij geen kans onbenut om dit ook in de media te verkondigen. Door het laten presteren van één of twee uur extra voor dezelfde wedde zou er immers een forse besparing op het werkingsbudget kunnen gerealiseerd worden…

Ten eerste is het ons inziens niet aan het onderwijzend personeel om het Vlaams onderwijs te financieren; dat is de taak van de Vlaamse overheid. Bovendien zullen tijdelijke leerkrachten het slachtoffer zijn van dergelijke maatregel. Een aanzienlijk aantal van hen – om en bij de 1500 -  zal hun job verliezen en laat dit nu net het tegenovergestelde zijn van wat met het voeren van het lerarenloopbaandebat werd beoogd.
 

Marnix Heyndrickx: “Het loopbaandebat moet gevoerd worden waar het moet gevoerd worden;  in alle sereniteit én zonder voorafnames. Wie zich daaraan niet wil of kan houden, zal het loopbaanpact  torpederen. Het VSOA Onderwijs zal zich daaraan niet schuldig maken, maar zal zich evenmin laten dwingen om het debat te voeren met het mes op de keel…”

Al maanden heerst er in de onderwijssector zeer veel onrust… Voorafnames, ondoordachte en polariserende  uitspraken en het al dan niet moedwillig verspreiden van geruchten zullen die onrust enkel nog maar doen toenemen. De berichtgeving over het gelijkschakelen van de prestatienoemers wordt dan ook best gecatalogeerd onder de noemer “geruchten”, want hierover is er tot op vandaag nog geen enkele beslissing gevallen.

Het voeren van het loopbaandebat, met hopelijk als resultaat een gedragen loopbaanpact door alle onderwijsactoren is meer dan urgent! Desalniettemin wil het VSOA Onderwijs hierbij nogmaals beklemtonen, dat dit loopbaandebat moet gevoerd worden waar het moet gevoerd worden. Dit is aan de onderhandelingstafel in aanwezigheid van àlle sociale partners, in alle sereniteit én zonder voorafnames.

Wie zich daaraan niet wil of kan houden, zal het loopbaandebat torpederen. Het VSOA Onderwijs zal zich daaraan niet schuldig maken, maar zal zich evenmin laten dwingen om dit  debat te voeren met het mes op de keel…

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Delen: