Uitstel voor indiening van aanvraagformulier voor vakbondspremies

UPDATE: Syndicale premie referentiejaar 2019

Omwille van de uitzonderlijke actuele toestand wordt de termijn voor het indienen van het aanvraagformulier voor het verkrijgen van de syndicale premie met één maand verlengd. Dit betekent dat 31 juli 2020 de nieuwe uiterste datum van indienen is.

De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond, zoals het VSOA. Daardoor krijg je iets meer dan de helft van je ledenbijdrage terugbetaald voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je voldoende bijdrage hebt betaald.  

Het onderwijspersoneel dat wordt betaald door AgODi krijgt ieder jaar en uiterlijk einde maart een aanvraagformulier voor de syndicale premie toegezonden. Vanaf 17 maart 2020 werd dit formulier digitaal beschikbaar gesteld via de portaalsite “Mijn Onderwijs”. Men kan het downloaden en afdrukken via Vlaanderen.be - Digitaal overzicht salarisgegevens

Klik hier voor het Stappenplan Download Aanvraagformulier
 

Enkel wie uitdrukkelijk opteerde voor een papieren versie krijgt het aanvraagformulier nog via de post toegezonden. Dit is evenzeer het geval voor personeelsleden die met pensioen zijn vanaf januari 2019 of die in 2019 overleden zijn.

Klik hier voor verdere informatie.

Druk het formulier af en vul duidelijk leesbaar en in hoofdletters de vakken B en C van de aanvraag in (uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, IBAN rekeningnummer (op uw bankkaart de cijfers volgend op “BE”), dateer en onderteken met de vermelding "gelezen en goedgekeurd" en bezorg het formulier uiterlijk op 31 juli 2020 via de post aan:

VSOA Onderwijs - Syndicale premie
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

Enkel originele formulieren, volledig ingevuld en ondertekend zijn geldig. Gefaxte, gescande of gemailde documenten zijn NIET geldig! Schoolafgevaardigden kunnen in hun instelling ook alle formulieren verzamelen en deze gezamenlijk opsturen naar bovenstaand adres.

 

 

 

Delen: