Uitstapregeling

Witte rook in zicht?

De principebeslissing van de Vlaamse regering waarmee ze de afschaffing van de uitstapregeling terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen (TBS 56/58+) aankondigde, dateert inmiddels van 28 februari 2012. Het VSOA-Onderwijs was totaal ontzet door de driestheid waarmee de maatregel was getroffen en dit zonder voorafgaand overleg met de vakorganisaties. De geplande en ons inziens terechte acties werden opgeschort. De Vlaamse regering beloofde immers op 6 maart,  dat er kon onderhandeld worden over overgangsmaatregelen voor leerkrachten die al dicht bij een terbeschikkingstelling stonden…

Meer dan twee maand later is er nog altijd geen witte rook. De onderwijsvakbonden hebben er echter bij de Vlaamse regering al meermaals op aangedrongen om definitief te kunnen landen. Desondanks wachten zij ondertussen al meer dan veertien dagen op een teken van leven van die Vlaamse regering… Niet enkel uit de live-stream van de plenaire vergadering van 9 mei 2012 te volgen via de site van het Vlaams Parlement, maar ook uit het voorlopig verslag van die plenaire vergadering, dat u onderaan kan downloaden, heeft het er alles van weg, dat er binnen de meerderheidspartijen zwaar gepokerd wordt. De betrokken leerkrachten worden daarbij gebruikt als speelkaarten.

Degenen die terecht legitieme verwachtingen hadden om alsnog te kunnen uitstappen en daarbij voor het nemen van belangrijke beslissingen staan – al dan niet uitstappen en onder welke voorwaarden – kunnen dit niet doen, omdat er nog totaal geen duidelijkheid is... Ook scholen worden omwille van dezelfde reden gegijzeld en kunnen met het oog op de start van het nieuwe schooljaar op 1 september 2012 geen adequaat personeelsbeleid voeren. Dit zegt veel, zo niet alles over de daadkracht of liever het gebrek eraan van de huidige Vlaamse regering. Hopelijk komen zij de volgende uren tot het besef, dat de tijd dringt…

Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar

 Klik hier om het voorlopig verslag van de plenaire vergadering te downloaden.

 

Delen: