TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen

Info betreffende afhandeling aanvraagprocedure

In de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen werden een aantal maatregelen genomen die van toepassing zijn op de pensioenen in de overheidssector. Het ging onder meer over de volgende maatregelen:

de minimumleeftijd en de loopbaanvoorwaarden,
het optrekken van een aantal tantièmes,
het beperken van de vrijwillige loopbaanonderbreking na 1 januari 2012 tot 1 jaar in de
     pensioenberekening,
de aanpassing van het refertesalaris.

De wet van 28 december 2011 heeft ook repercussies voor het onderwijzend personeel. In eerste instantie m.b.t. de pensioenleeftijd, maar ook voor wat de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen betreft. Om hierover volledige klaarheid te kunnen scheppen, diende de Vlaamse overheid te wachten op het beëindigen van de onderhandelingen op federaal niveau; meer bepaald in Comité A. Op dinsdag 26 juni 2012 werden deze onderhandelingen na uitermate lang wachten dan toch uiteindelijk afgerond.

Voor wie op 1 september of 1 oktober (personeel hogescholen) 2012 wil uitstappen in het kader van de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen, is het belangrijk om te weten of men al dan niet voldoet aan de voorwaarden inzake uitstapleeftijd… Die uitstapleeftijd hangt immers af van de uiteindelijke pensioenleeftijd (P). Het bepalen van die pensioenleeftijd is niet voor iedereen identiek en al zeker niet voor de hand liggend.

In het kader daarvan hebben AgODi (Agentschap voor Onderwijsdiensten) en AHOVOS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen) inmiddels met de PDOS (Pensioendienst van de openbare sector) de nodige regelingen getroffen om de al ingediende aanvragen terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen te kunnen afhandelen. De procedure die wordt gehanteerd bij het afhandelen van de dossiers kan u hieronder downloaden. Ook de begeleidende brief die het personeelslid van AgODi of Ahovos zal ontvangen en die werd opgemaakt in overleg tussen onderwijs en de PDOS met daarin:
 
informatie omtrent de stand van het dossier,
de mededeling dat de gegevens aan de PDOS werden bezorgd
en dat men zeer binnenkort een brief van de PDOS kan verwachten voor het vervolg van de procedure

kan u eveneens hieronder downloaden.

Wie alsnog op 1 september of 1 oktober 2012 wil uitstappen, dient best zo snel mogelijk een aanvraag in. Meer informatie omtrent de aanvraagmodaliteiten en verdere duiding over de vernieuwde uitstapregeling vindt u in onze brochure “Uitstapregeling in het onderwijs”. Alle leden kunnen die aanvragen. Ze doen dit door een e-mail te sturen naar: info@vsoa-onderwijs.be mét vermelding van hun naam, adres én lidnummer. U krijgt de brochure dan digitaal of via de post zo snel mogelijk toegestuurd.

Marnix Heyndrickx
Secretaris-Coördinator

 Klik hier om de procedure te downloaden.

 Klik hier om de begeleidende brief te downloaden.

 

Delen: