Studiedag “OKANS” – 21 november 2017 - Brussel

Save the date

Op dinsdag 21 november 2017 nodigen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en het Departement Onderwijs en Vorming  het brede (onderwijs)veld en beleidsmakers uit om tijdens een studiedag samen na te denken over de toekomst van het onthaalonderwijs in het basis- en secundair onderwijs. Daarnaast biedt de studiedag via inspiratiesessies ook ruimte voor praktijkervaringen, professionalisering en netwerking.

Het vertrekpunt van deze studiedag zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van een onderzoek naar het onthaalonderwijs in Vlaanderen “Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)” dat de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming uitvoerden.

Het onderzoek kan u via deze link consulteren:

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=192

Voorbeelden van thema’s die tijdens de studiedag aan bod komen, zijn: pedagogisch-didactische noden, flexibilisering van leertrajecten, netwerking, vervolgschoolcoaching, psychosociale ondersteuning van anderstalige nieuwkomers, uitdagende leerlingenprofielen,

De studiedag vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.  Deelname is gratis.

Het programma van de studiedag en de inschrijvingsmodule is vanaf 15 oktober 2017 beschikbaar op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/inschrijven/

Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt!

Voor verdere vragen kan u terecht bij Pieter-Jan De Vlieger (pieter-jan.devlieger@ond.vlaanderen.be).

Delen: