Sociale verkiezingen VUB

VSOA-Onderwijs wint zetel!

De sociale verkiezingen liggen achter de rug en we mogen tevreden zijn met het resultaat. Ten opzichte van 2008 gaat VSOA-Onderwijs bij de bedienden van drie naar vier zetels in de ondernemingsraad en voor het comité behouden we 3 zetels.

Van alle geldig uitgebrachte stemmen bij de bedienden is er voor de ondernemingsraad (OR) ongeveer 32 % naar VSOA-Onderwijs gegaan en voor het Comité Preventie en Bescherming (CPB) ongeveer 31 %. Bij de verkiezingen in 2008 was dat respectievelijk 33 % en 30 %. Bij de OR gaan we dus licht achteruit en bij het CPB gaan we er licht op vooruit. We hebben dus een zetel gewonnen, omdat er door het veranderde personeelsbestand een zetel extra beschikbaar was bij de bedienden. Bovendien heeft het maar een klein aantal stemmen gescheeld of niet wij, maar ABVV had die extra zetel binnengehaald.

Bij de jeugdige werknemers verwerven we ook 30 à 35 % van de stemmen, maar moesten we minstens de helft van het aantal stemmen halen om een zetel te scoren. Hetzelfde geldt voor het kader, waar we 17 % van de stemmen behaalden.

Globaal was de opkomst ongeveer 40 % (rond de 50 % voor de jeugdige werknemers), wat duidelijk lager ligt dan de nationale opkomst die meer dan 70 % bedroeg. Bovendien zijn er in totaal bijna 15 % minder stemmen uitgebracht ten opzichte van 2008. Dit zouden we kunnen interpreteren als een eerder lage betrokkenheid van het kiespubliek aan de VUB bij de werking van de vakbonden. We hebben er geen concrete cijfers over, maar we veronderstellen dat de opkomst vooral laag ligt bij het academisch personeel. Daar ligt meteen ook één van de grote uitdagingen en kansen voor onze vakbond. Het academisch personeel bestaat immers niet alleen uit voltijdse, vast benoemde professoren. Het overgrote deel is contractueel en heeft een onzekere loopbaan met een weinig gunstige pensioenregeling. Deze mensen hebben een vakbond nodig!


Tim Van de Voorde
VSOA-Afgevaardigde


Delen: