Sociale verkiezingen

De VSOA Onderwijs-kandidaten voor de VUB

 

 

 
Het VUB-VSOA kandidaten-team van de campus oefenplein. Foto: Alain Triest.

Concreet gaat het over de Ondernemingsraad en het Comité Preventie en Bescherming op het werk (CPBW). De Ondernemingsraad ontvangt informatie van de werkgever, brengt advies uit en heeft een beperkte beslissings- en controle bevoegdheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de verplichte raadpleging inzake arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid, de medewerking aan de ontwikkeling of wijziging van het arbeidsreglement en het houden van toezicht op de naleving van de sociale wetgeving.

De leden van het CPBW dragen actief bij tot alles wat wordt ondernomen om het werk onder de meest hygiënische en veilige omstandigheden te laten verlopen. Met bijna 3000 werknemers (exclusief de werknemers van het UZ Brussel) is de VUB een relatief grote "onderneming". Hierdoor zijn er 14 mandaten voor de ondernemingsraad en 12 voor het CPBW verkiesbaar.

De sociale verkiezingen aan de VUB vinden plaats op dinsdag 8 mei 2012 (campus Jette) en op woensdag 9 en donderdag 10 mei (campus Etterbeek), telkens van 10 tot 16u. In tegenstelling tot de verkiezingen voor Kamer en Senaat en de gemeenteraadsverkiezingen is het uitbrengen van uw stem voor de sociale verkiezingen niet verplicht. Dit betekent echter niet dat deze verkiezingen onbelangrijk zijn; integendeel! Hoe meer werknemers er gaan stemmen, hoe groter de geloofwaardigheid van de verkozenen is bij de werkgever en hoe beter wij uw belangen kunnen verdedigen. Neem dus deel aan de verkiezingen en stem voor het VSOA Onderwijs (lijst nummer 1)!

Tim Van de Voorde
Vrijgestelde VSOA Onderwijs VUB

Delen: