Schoolbellen luiden voor goed onderwijs

5 oktober 2019: Internationale dag van de Leerkracht

Schoolbellen luiden voor goed onderwijs

Studio Globo roept alle scholen op om op vrijdag 4 oktober 2019, aan de vooravond van de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel extra te laten rinkelen voor goed onderwijs voor iedereen! Dat is Saved by the bell.

Leerlingen en leerkrachten zijn hier soms opgelucht als ’s avonds de schoolbel rinkelt. Maar miljoenen kinderen en jongeren horen zelden of nooit een schoolbel. Nochtans is goed onderwijs dé hefboom voor ontwikkeling.

Op zaterdag 5 oktober is het dus de Internationale dag van de Leerkracht. We zetten dan niet alleen onze eigen leerkrachten in de schijnwerpers, maar ook alle leerkrachten overal ter wereld die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven. Ook alle kinderen en jongeren die geen toegang tot goed onderwijs hebben, verdienen onze aandacht. Dat zijn nog steeds 264 miljoen kinderen en jongeren (tot 16 jaar) die niet naar school gaan of die hun opleiding niet afmaken.

Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vraagt men wereldwijd meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Alle actoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten … maar ook de ouders en de leerlingen zelf.

Saved by the bell blijft actueel en sluit aan bij de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling: kwaliteitsonderwijs voor iedereen!

Om de actie zichtbaar en hoorbaar te maken bij de (lokale) beleidsmakers, vraagt Studio Globo om op vrijdag 4 oktober de bel extra te laten rinkelen op zoveel mogelijk scholen: kleuter- en lagere scholen, secundaire scholen én hogescholen met een lerarenopleiding.

Als voorbereiding op het belmoment kan men in de klas lesmateriaal gebruiken over het recht op goed onderwijs. Vanaf 5 september zijn de gratis lessuggesties en het actiemateriaal te downloaden op www.savedbythebell.be.

Vrijdag 4 oktober 2019

Saved by the bell, goed onderwijs voor iedereen!

Delen: