Schoolbellen luiden voor goed onderwijs

5 oktober 2017: Internationale dag van de Leerkracht

Saved by the bell

Studio Globo roept alle scholen op om op donderdag 5 oktober 2017 de schoolbel extra te laten luiden voor goed onderwijs voor iedereen!

Op de Internationale dag van de Leerkracht -jaarlijks op 5 oktober- zetten we niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerpers, maar ook alle leerkrachten overal ter wereld die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven om goed onderwijs aan te bieden.

Wereldwijd is de toegang tot onderwijs sterk verbeterd, maar nog steeds krijgen miljoenen kinderen en jongeren om allerlei redenen geen kans om naar school te gaan. UNESCO telt 263 miljoen kinderen en jongeren (tot 16 jaar) die niet naar school gaan of die hun opleiding niet afmaken.

 

LOGO SDG 4 KwaliteitsonderwijsMet de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen wordt wereldwijd meer aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Alle actoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten … maar ook de ouders en de leerlingen zelf.

Saved by the bell blijft dus actueel en sluit aan bij de vierde Duurzame Ontwikkelings-doelstelling: kwaliteitsonderwijs of goed onderwijs voor iedereen!

Om de actie zichtbaar en hoorbaar te maken bij de (lokale) beleidsmakers, vraagt Studio Globo om op 5 oktober de bel extra te laten luiden op zoveel mogelijk scholen. Als voorbereiding op het belmoment kan men in de klas stilstaan bij het recht op goed onderwijs.

Vanaf 5 september kan men gratis lessuggesties downloaden op www.savedbythebell.be.

 

Studio Globo -werk aan de wereld in je klas- is gespecialiseerd in mondiaal en intercultureel leren voor het onderwijs. Je kan bij Studio Globo terecht voor ervaringsgerichte inleefateliers en workshops en voor leermiddelen die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas. Met ons aanbod richten we ons op kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Meer info op www.studioglobo.be.

 

Delen: