Oproep kandidaten voor verkiezing mandaten voorzitter en ondervoorzitter van de afdeling Oost-Vlaanderen

VERKIEZINGEN AFDELING Oost-Vlaanderen

 

Conform het Reglement van Inwendige Orde (RIO) van de Groep Onderwijs van het VSOA worden er verkiezingen gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de afdeling Oost-Vlaanderen.

Oproep tot kandidaten

Personen wiens kandidatuur beantwoordt aan artikel 49 van het Reglement van Inwendige Orde van de Groep Onderwijs van het VSOA kunnen zich kandidaat stellen voor één of voor beide mandaten van de hierboven vermelde afdeling.

De voornaamste voorwaarden zijn:

- ten minste gedurende drie jaar lid zijn van het VSOA-Onderwijs of de ACLVB op het ogenblik van de kandidaatstelling;

- in regel zijn met het betalen van de vakbondsbijdragen;

- geen sanctie hebben gekregen in de zin van artikel 31 § 7 van het ARIO-VSOA;

- deel uitmaken van de afdeling inzake het mandaat waarvoor men zich kandidaat stelt.

De kandidaturen moeten ten laatste op 20 september 2018 via een met de post aangetekend schrijven worden verstuurd naar:

VSOA-Onderwijs
T.a.v. de voorzitter M. Heyndrickx
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

De datum van de poststempel op het aangetekend schrijven geldt als bewijs.

Deze mededeling en de publicaties in de Nieuwsbrief en Argument editie september 2018 gelden als enige oproepen.

Delen: