Ombudsman adviseert om Vlaams zorgkrediet digitaal aan te vragen

Aanvraag zorgkrediet

Wie een aanvraag wil doen voor het Vlaams zorgkrediet, doet dat best digitaal. De verwerkingstermijn voor de papieren aanvragen loopt namelijk stevig op. Eind 2017 moesten papieren aanvragers nog 10 weken wachten, intussen is dat al 16 weken.

In een advies zegt Vlaams Ombudsman Bart Weekers dat aanvragen best digitaal gebeuren. Digitale aanvragen kunnen namelijk wél snel (binnen de twee weken) afghehandeld worden.

Sinds september 2016 zijn enkele bestaande stelsels van loopbaanonderbreking op Vlaams niveau uitgedoofd. Voor het personeel van de openbare sector (Vlaamse overheid, onderwijs en lokale besturen) geldt sindsdien het nieuwe Vlaamse zorgkrediet. In dat nieuwe systeem kunnen personeelsleden hun loopbaan enkel nog onderbreken om een opleiding te volgen of om voor iemand te zorgen.

Volgens Vlaams Ombudsman Bart Weekers is de premie een groot succes. Zo waren er in 2017 liefst 17.000 aanvragen terwijl er maar op 8.000 was gerekend.

Maar dat succes heeft ook een keerzijde. Zo is er een probleem met de verwerking van de papieren aanvragen. Volgens ombudsman Weekers loopt de verwerkingstijd daar stelselmatig op van 10 weken eind 2017 naar intussen 16 weken of 4 maanden. "Snel beterschap is niet op komst", zegt hij.

De Ombudsman adviseert om de aanvraag digitaal in te dienen. Voorlopig gebeurt amper een kwart van de aanvragen digitaal. Nochtans kunnen die aanvragen wél snel afgehandeld worden, namelijk binnen de twee weken. Bron: Belga

Delen: