Nieuwe look, functies en webadres

“Mijn Onderwijs: Personeel”

De webstek “Mijn Onderwijs: Personeel” waarop personeelsleden hun persoonlijk digitaal dossier al konden raadplegen, werd vernieuwd. Niet alleen de look, de URL en de naam werden aangepast…
Naast de salarisbrief (weddenuittreksel) en de fiscale fiche(s) zal ieder personeelslid er vanaf 26 maart 2019 voortaan nu ook het aanvraagformulier voor de vakbondspremie kunnen downloaden.

Klik hier voor het Stappenplan Download Aanvraagformulier syndicale premie.

Delen: