Nationale staking heeft doel bereikt : dreiging van de indexsprong is van tafel

“De echte test komt in de weken die zullen volgen". We kunnen nu al stellen dat de nationale staking een belangrijk doel  heeft bereikt; nl. de dreiging van de indexsprong is van tafel.

Jan Vercamst: “Pas op het einde van deze dag zullen we de nationale staking in zijn volledigheid kunnen evalueren. Ik was vanmorgen zelf bij een aantal bedrijven als Bekaert en Arcelor Mittal en ik heb de indruk dat de staking momenteel goed opgevolgd wordt. Het echte succes zal ik echter niet afmeten aan het aantal deelnemende bedrijven en organisaties of aan de mate waarin er hinder veroorzaakt werd. De mate waarin we de komende weken verder zullen wegen op het maatschappelijk debat en het sociaal overleg zal de echte test uitmaken.”

De afgelopen weken werd ons verweten gebruik te maken van de indexsprong als spookbeeld, om te mobiliseren, maar nu horen we zeggen:  ”Nu weet ik waarvoor er gestaakt wordt.” Dit is één van de reacties die we willen bereiken; nl. alle werknemers en sociaal verzekerden overtuigen van de noodzaak van een sociaal rechtvaardigere toekomst. Ondertussen vernemen we toch al van een aantal politici dat er niet aan de index mag geraakt worden.

“De dreiging van de indexsprong kunnen afwenden, betekent dat de staking al grotendeels gelukt zou zijn.”

Vandaag willen we onze verantwoordelijkheid nemen en niet de boel laten ontploffen. We geven een krachtig schot voor de boeg om een duidelijke halt toe te roepen aan de steeds weerkerende aanvallen op onze automatische loonindexering, de overweging om een indexsprong in te voeren en de besparings- en pensioenplannen.

Morgen starten we weer het sociaal overleg op. We zullen toekomstgericht meedenken over:

strijden tegen de (fiscale en sociale) fraude, met de steun van de sociale partners,
♦ het economisch herstel,
♦ het creëren van kwaliteitsvolle jobs,
♦ de werking van de arbeidsmarkt,
♦ hoe de vraag en het aanbod van werk beter op elkaar afstemmen,
♦ de financiering van de sociale zekerheid.

Bron: www.vsoa.eu

Delen: