Much too little, and also too late

GO! Begeleiding startende leerkrachten

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) wil vanaf het komend schooljaar aan startende leerkrachten intensieve begeleiding aanbieden. “De situatie in Vlaanderen dreigt penibel te worden”, geeft de afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck als reden daarvoor. Dat stond te lezen in De Morgen van 30 augustus. Een lovenswaardige poging, maar té laat én ook té weinig…

Een lovenswaardige poging; maar ook niet meer dan dat…

Zowel voormalig minister Pascal Smet als de huidige minister van Onderwijs Hilde Crevits hebben een loopbaandebat proberen op gang te brengen. De doelstelling die daarbij telkens centraal stond was:hoogopgeleide, excellente leraren aan te trekken en te behouden voor het onderwijs in Vlaanderen. Dit binnen de context van een krimpend aanbod aan hoogopgeleide werknemers op de arbeidsmarkt enerzijds en anderzijds een explosieve groei van leerlingen.

Deze doelstelling heeft het VSOA-Onderwijs altijd menen te moeten lezen als: “Hoogopgeleide jongeren kiezen bewust voor het beroep van leraar. Het beroep van leraar moet opnieuw een prestigeberoep worden. De leraar – en niet alleen de startende - moet er opnieuw toe doen.”

Dat startende leerkrachten een grote nood aan ondersteuning hebben, is juist. Dat het GO! hen gratis wil bijscholen in: klasmanagement, het pedagogisch project, specifieke vakkennis en aanvangsbegeleiding, is een lovenswaardig initiatief, maar ook niet meer dan dat. Want het is bijzonder jammer, dat men pas vandaag tot deze vaststelling komt en men er ook pas nu effectieve maatregelen aan koppelt énkel voor startende leerkrachten.

Marnix Heyndrickx: “Een lovenswaardige poging, maar té laat én ook té weinig… Enkel maatregelen voor startende leerkrachten zijn niet voldoende om de exodus tegen te gaan

Dringend nood aan een deugdelijk lerarenloopbaanpact voor àlle leerkrachten

De laatste jaren heeft het lerarenberoep in het algemeen heel wat imagoschade opgelopen en hebben alle leerkrachten zware slagen moeten incasseren. Een beroep kan maar prestige genieten, wanneer iedereen de professionaliteit ervan erkent… Daarom is er dringend nood aan een lerarenloopbaanpact voor àlle leerkrachten waardoor er opnieuw én bewust voor het beroep van leraar wordt gekozen én dat het mogelijk maakt om het beroep ook te blijven uitoefenen. Leerkrachten zijn immers de fundamentele pijlers in de ontwikkeling van onze kinderen en van onze maatschappij.

Enkel maatregelen voor startende leerkrachten zullen dus niet voldoende zijn om de exodus tegen te gaan. De schoolbesturen en directies van de toekomst zullen professionele werkgevers moeten zijn. Dit betekent, dat het item competentieprofiel van directies - in casu de: selectieprocedure, de vooropleiding, opleiding én de competentieontwikkeling - niet verwaarloosd mogen worden. Professioneel management en een deugdelijk HR-beleid moeten dan ook een prominente plaats krijgen in een loopbaanpact dat er ook deze legislatuur niet zal komen. Alweer een gemiste kans.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

 

Delen: