Meer uren voor de klas zal het lerarenberoep niet aantrekkelijker maken

De boodschap is al jaren duidelijk: de werkdruk in het onderwijs is té hoog! Het is een boodschap die onderwijsexpert Dirk Van Damme van de OESO lijkt te ontgaan. Want uitgerekend nu leerkrachten nog meer uren laten lesgeven, zal voor een nog hogere werkdruk zorgen én het betekent ook dat ze meer zullen moeten presteren voor hetzelfde loon. Wanneer Van Damme zegt, dat hij geen oplossing ziet in leraren minder te laten verdienen, dan staat die uitspraak haaks op hetgeen hij als maatregel voor het gebrek aan geld voorstelt…

Het onderwijs staat vandaag voor een gigantisch probleem: weinigen willen het lerarenberoep nog uitoefenen, omdat het niet (meer) aantrekkelijk genoeg is. Het zal wel kloppen wanneer Van Damme zegt, dat leraren in Vlaanderen aan het begin van hun carrière behoorlijk goed verdienen, maar blijkbaar is de financiële trigger dan toch nog niet groot genoeg om voor een onderwijsloopbaan te kiezen.

Inzake de klasgrootte speelt de vrijheid van onderwijs… Door het garanderen van die vrijheid zijn er inderdaad scholen met eerder dunbevolkte studierichtingen… Maar dat is een historisch gegroeide politieke keuze die men heeft gemaakt. Vraag is of men bereid is hierover het debat aan te gaan.

De problematiek van het lerarentekort waar men vandaag voor staat, is al 20 jaar latent aanwezig. Het is bijzonder jammer dat de kabinetten van onderwijs van de laatste twee decennia, Van Damme maakte trouwens deel uit van één van die kabinetten, het verzuimd hebben om structurele maatregelen te treffen. Door hun schuld zit het Vlaams onderwijs vandaag met een gigantisch probleem!

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

 

Delen: