Loopbaanonderbreking onderwijzend personeel in duur beperkt

Het Koninklijk Besluit d.d. 28 december 2011 tot wijziging van het stelsel van de loopbaanonderbreking gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011 leert ons, dat de maximale duur van een gewone loopbaanonderbreking wordt verlaagd. 

In concreto komt het erop neer, dat de periode voor de gewone loopbaanonderbreking – zowel voor wat de voltijdse als de halftijdse betreft – wordt gereduceerd tot 60 maanden (5 jaar). Voorheen was dat 6 jaar of 72 maanden. De maatregel gaat in op 1 januari 2012 wat wil zeggen, dat hij geldt voor alle aanvragen – ook verlengingen - die van start gaan na 31 december 2011. Dit is echter niet het geval voor wie nog voor 24 december 2011 bij de RVA een aanvraag of een verlenging had ingediend.


Op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming staat te lezen, dat er meer informatie volgt na overleg met de sociale partners.

Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar

 

Delen: