Lerarenplatform en andere maatregelen

Maatregelen Cao XI

Voor Cao XI werd er prioritair ingezet op een koopkrachtverhoging voor al het onderwijspersoneel. Daarnaast werden er ook maatregelen in opgenomen die tot doel hebben om de positie van startende en tijdelijke leerkrachten te verbeteren.
Onder andere met de introductie van het lerarenplatform is het de bedoeling om aan tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden en hen zo een beter en aantrekkelijker loopbaanperspectief te bieden.
Het clusteren van niet-ingevulde vervangingen en de vacantverklaring en mogelijke benoeming in lestijden van die personeelsleden die van bepaalde verlofstelsels gebruik maken, zijn andere maatregelen die daartoe moeten bijdragen.

Lerarenplatform

Op 1 oktober 2018 gaat het pilootproject lerarenplatform van start. Doel van het project is om aan tijdelijke leerkrachten in het platform meer werkzekerheid te bieden door hen een aanstelling te geven van 1 oktober tot het einde van het schooljaar. Ze vervullen reguliere vervangingen of worden ingezet voor zinvolle pedagogische taken.

In het basisonderwijs hadden alle scholen de mogelijkheid om zich in te schrijven om een lerarenplatform op te richten. In het secundair onderwijs werd het project beperkt tot een aantal projectscholen. De selectie van de samenwerkingsplatformen gebeurde daar door de Vlaamse regering.

Gedetailleerde info over het samenwerkings- en het lerarenplatform en over de vacantverklaring en mogelijke benoeming in betrekkingen van personeelsleden die afwezig zijn, omdat zij gebruik maken van een bepaald verlofstelsel leest u in de VSOA-Onderwijs Nieuwsbrief van september.

Hieronder vindt u alvast de links naar de desbetreffende omzendbrieven en ook naar de bijbehorende FAQ.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Klik hier voor de Omzendbrief “Lerarenplatform in het basisonderwijs
Klik hier voor de FAQ m.b.t. het lerarenplatform in het basisonderwijs

Klik hier voor de Omzendbrief “Lerarenplatform in het secundair onderwijs”
Klik hier voor de FAQ m.b.t. het lerarenplatform in het secundair onderwijs

 

Delen: