Introductie onderwijsassistenten; algemene degradatie van het lerarenberoep

Trigger om leraar te worden is weg…

Een niet onaanzienlijke groep die afstudeert aan de lerarenopleiding vindt de weg niet meer naar het onderwijs. Voor wie dit wel nog het geval is, is de kans niet onbestaande dat ze al binnen de 5 jaar daar alweer weg zijn. Blijkbaar is de trigger om het beroep van leraar daadwerkelijk uit te oefenen weg. Het moet nu ondertussen toch al duidelijk zijn, dat er iets grondig mis is met de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep.

Introductie van onderwijsassistenten bestendigt net dat niemand nog leraar wil worden…

Het introduceren van onderwijsassistenten zal aan deze acute en fundamentele problemen niet verhelpen. Het is een weinig doordachte en al zeker geen deugdelijke oplossing en het laatste wat men ervan kan zeggen is, dat ze kadert in een structurele aanpak van het grote probleem waarmee het Vlaams onderwijs al jaren te kampen heeft: niemand wil nog leraar worden.

"Het idee van één leraar voor één klas is eigenlijk voorbijgestreefd”, stelt Lieven Boeve. Hij heeft daar gelijk. Een modernisering binnen het onderwijs is absoluut noodzakelijk. Teamwork en co-teaching kunnen daarbij een meerwaarde betekenen.
Een team is echter maar zo sterk als haar zwakste schakel(s). We pleiten dan ook voor een globale aanpak, waar kwaliteitsvol onderwijs centraal staat. Dat doet men door te investeren in kwaliteit voor de klas en dus een kwalitatieve uitbreiding van het lerarenkorps.

De taken en de problematiek waar leerkrachten vandaag mee geconfronteerd worden, tarten ondertussen iedere verbeelding. Deze het hoofd bieden, vergt een uitbreiding van het school- en lerarenteam, maar dan wel met leerkrachten. Terdege opgeleide mensen met de vereiste pedagogische en didactische bekwaamheid. Deze moeten naast een uitmuntende kennis in hun vakgebied, beschikken over een arsenaal aan vaardigheden en vereisten die het midden houden tussen deze van psycholoog, manager en diplomaat om hun job nog te kunnen uitoefenen.

Waar haalt men het idee dat, uitvoeren van administratie, organiseren van lessen en klaarzetten van didactisch materiaal en begeleiding tijdens schoolreizen fait divers zijn, die kunnen uitbesteed worden?
Het zijn wezenlijke onderdelen van het begeleidingstraject dat leerkrachten uitwerken om kinderen te helpen in hun ontwikkeling en leerproces; met andere woorden hun kerntaak. Dit alles in tegenstelling tot de steeds groter wordende planlast en extra taken die aan leerkrachten, maar ook aan kleuteronderwijzers worden uitbesteed: van luiers verversen, tuinieren en het ophalen van fondsen voor de eigen werking, tot in sommige gevallen de volledige opvoeding van de aan hen toevertrouwde kinderen.

“Met dit voorstel wordt opnieuw het imago en de waardigheid van het lerarenberoep te kijk gezet. Het is bovendien een zoveelste stap in de algemene degradatie van het lerarenberoep.”

Met het voorstel om onderwijsassistenten in te schakelen, wordt  opnieuw het imago en de waardigheid van het lerarenberoep te kijk gezet. Het is bovendien een zoveelste stap in de algemene degradatie van het lerarenberoep.

Enkel door aantrekkelijk werk zal het lerarenberoep de (her)waardering krijgen dat het verdient

Het is geen nieuws dat ons onderwijs kampt met een te grote planlast en een steeds groter wordend lerarentekort. Al jaren vragen wij als onderwijsvakbond dit probleem aan te pakken door in te zetten op werkbaar werk én een herwaardering van het lerarenberoep door middel van een concurrentiele verloning, carrièremogelijkheden en een volledige erkenning van de anciënniteit van ervaren mensen die de stap naar het onderwijs willen zetten.

Het voorstel om eerst in het basisonderwijs en bij uitbreiding in het secundair onderwijs, onderwijsassistenten in te zetten, past daar niet in, want hierdoor zal er net worden bestendigd dat vandaag niemand nog leraar wil worden.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

 

Delen: