Hoofddoeken op school

Opiniestuk

Een leerlinge van een Leuvense gemeenschapsschool mag een hoofddoek dragen, zo besliste de rechtbank van eerste aanleg. De uitspraak gaat in tegen het verbod in het GO! op levensbeschouwelijke kentekens. De vraag rijst of het GO! haar verbod zal kunnen handhaven. Politieke partijen roeren zich, want de rechterlijke macht beroept zich op de vrijheid van religie, de grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens. Een opiniestuk van Sara De Mulder.

In de debatten over hoofddoeken, boerka’s en niqab’s wordt vaak verwezen naar de verworven vrijheden in onze liberale democratieën, waarbij de staat nooit mag interveniëren om de individuele vrijheid van haar burgers te beknotten, zolang het derden geen schade berokkent. Dientengevolge mogen vrouwen zonder restricties dragen wat ze willen. Waarbij ik even in het midden laat of de hoofddoeken en boerka’s werkelijk zo onschadelijk zijn voor derden als wordt beweerd.

Klik hier om het volledige opiniestuk te downloaden.

 

Delen: