Het VSOA steunt het initiatief van de actiedag op 13 februari: alle werknemers verdienen respect!

Nationale stakingsactie 13 februari 2019

Voor 13 februari 2019 kondigt het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV, ACLVB en ABVV een nationale staking aan. Deze actie krijgt de steun van de sector openbare diensten en dus ook van het VSOA.

 

Ook het VSOA-Onderwijs ondersteunt de actie uit solidariteit. Daarom zal er voor 13 februari 2019 een stakingsaanzegging worden ingediend. Hiermee geven wij aan onze leden de mogelijkheid om, naar hun keuze, hetzij  te staken voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

Want ook voor het onderwijspersoneel zijn de eisen voor een lagere werkdruk, voor een beter evenwicht tussen werk en privé, voor waardige lonen en een hogere koopkracht, voor een waardig pensioen, voor een sterke sociale zekerheid én voor sterke openbare diensten gerechtvaardigde eisen. Hiermee onderschrijft het VSOA-Onderwijs de eisen van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV, ACLVB en ABVV. U vindt deze terug in het pamflet.

Klik hier voor het pamflet van het vakbondsfront
Klik hier voor het pamflet van de ACLVB
Klik hier voor het standpunt van het VSOA

Klik hier voor de stakingsaanzegging. 

Praktische info

1. Te vervullen formaliteiten bij staking

Er zal voor 13 februari 2019 een stakingsaanzegging worden ingediend. Doel van deze stakingsaanzegging is om aan de onderwijspersoneelsleden aangesloten bij het VSOA-Onderwijs en de ACLVB de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de nationale staking en zich zo solidair te verklaren.
Men heeft de mogelijkheid om te staken hetzij voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

U wordt geacht om uw directie op de hoogte te brengen dat u staakt en dit uiterlijk op 12 februari 2019. U deelt eveneens mee of u staakt voor een halve of voor een volledige dag afhankelijk van de omvang van je opdracht die dag.

Het schoolbestuur/de inrichtende macht moet zorgen voor het nodige toezicht wanneer er niet voldoende personeel aanwezig is op de dag van de staking. Met het oog daarop kan zij voorafgaand het personeel bevragen. Wanneer uit de bevraging zou blijken, dat er die dag niet voldoende personeel aanwezig is en het toezicht bijgevolg niet kan verzekerd worden, dan moet zij de ouders hiervan inlichten. De beslissing om de school/het centrum tijdens de staking eventueel te sluiten, behoort tot de bevoegdheid van het schoolbestuur/de inrichtende macht.

Klik hier voor verdere informatie omtrent de te vervullen formaliteiten bij staking.

2. Stakersvergoeding

Aangezien het op 13 februari 2019 gaat om een nationale staking kunnen VSOA Onderwijs-leden en ACLVB-leden ingeschreven op de lijst Onderwijs (F30) aanspraak maken op een stakersvergoeding. 

Om de stakersvergoeding uitbetaald te krijgen, dienen de VSOA Onderwijs-leden en de ACLVB-leden ingeschreven op de lijst Onderwijs (F30) een kopie van hun weddenuittreksel waarop vermeld staat, dat zij niet in hun instelling aanwezig waren op 13 februari 2019 en dus hebben gestaakt achteraf op te sturen naar:

VSOA-Onderwijs
Nationale Staking 13 februari 2019
Boudewijnlaan 20/21
1000 BRUSSEL

De stakersvergoeding zal dan worden gestort op het rekeningnummer vermeld op het weddenuittreksel.

3. Secretariaat VSOA-Onderwijs

Het secretariaat van het VSOA-Onderwijs zal die dag gesloten zijn.

Volg de actie hier en ook via de Facebookpagina van het VSOA-Onderwijs.

Delen: