Hervorming Deeltijds Kunstonderwijs

Mededeling gemeenschappelijk vakbondsfront

 

 

 

 

 

 






In het kader van de verdere besprekingen aangaande de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs - meer bepaald naar aanleiding van de tweede discussietekst -  heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront vastgesteld dat deze nota op heel wat onderdelen grote weerstand dreigt op te roepen bij de personeelsleden.

Met het oog op de klankbordgroep van 7 december 2012 heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront er dan ook voor geopteerd om geen detailopmerkingen te formuleren. Er werd daarentegen wel gekozen om een gezamenlijke mededeling te verspreiden. Die mededeling wil een krachtig signaal geven, zowel aan de overheid als aan de leden van de klankbordgroep in het algemeen en de opleidingsverstrekkers in het bijzonder.

 Klik hier om de mededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs te downloaden.


 Klik hier om de tweede discussietekst te downloaden.

 Klik hier om de diavoorstelling van de klankbordgroep van 26 oktober 2012 te downloaden.

Marnix Heyndrickx
Secretaris-Coördinator

Delen: