Finaal overleg "Werkgroep Werk"?


Vandaag donderdag 23 februari vindt een laatste overleg plaats in de “Werkgroep Werk”. Daarin buigt men zich over de maatregelen inzake pensioenleeftijd en loopbaanvoorwaarden.   De werkgroep ressorteert onder Comité A (federaal niveau). Dat comité heeft de onderhandelingsbevoegdheid voor alle overheidssectoren en het is uiteindelijk daar, dat er ook formeel zal onderhandeld worden. Die formele onderhandelingen kunnen echter maar starten, nadat er een wetsontwerp op tafel komt te liggen en dat is nog steeds niet het geval…  

Ook vandaag zal het overleg nog altijd én alweer plaatsvinden op basis van een voorlopig werkdocument, dat in de loop van de voormiddag werd doorgestuurd. Van een wetsontwerp is er nog altijd totaal geen sprake, zodat het meedelen van enigszins correcte en betrouwbare informatie uitgesloten blijft… Het wordt dus meer dan waarschijnlijk wachten op de start van de formele onderhandelingen in Comité A in de loop van volgende week.

Wij houden u echter via onze website op de hoogte, mocht het overleg van vandaag alsnog meer duidelijkheid brengen.

In tussentijd zijn ook de onderhandelingen m.b.t. de uitstapregeling (Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen) en die op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap en dus met de Vlaamse regering worden gevoerd, nog niet van start kunnen gaan…  De aanvragen ingediend nà 28 november 2011 (voor personeelsleden die willen uitstappen op 1 april of 1 september e.k.) staan nog altijd “on hold” niettegenstaande de Vlaamse regering ons inziens zich op geen wettelijke basis kan beroepen om deze aanvragen niet te behandelen.

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 8 februari 2012 werd een actuele vraag gesteld m.b.t. het resultaat van het overleg tussen de Vlaamse minister van Onderwijs en federaal minister van Pensioenen Van Quickenborne betreffende de tbs-uitstapregeling in het onderwijs. Het antwoord daarop van minister Smet vindt u terug in het verslag dat u hieronder kan downloaden.

Klik hier om het verslag (Bron: website Vlaams parlement) te downloaden.

Ook hierover houden wij jullie via onze website op de hoogte, zodra we meer nieuws vernemen.

Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar

Delen: