Eind maart krijg je meer brutoloon!

In januari werd de spilindex overschreden. Dit heeft tot gevolg dat de salarissen en sociale toelagen worden aangepast. Ontvang je je loon rechtstreeks van het Vlaams Ministerie van Onderwijs, dan betekent dit dat je eind deze maand twee procent meer brutoloon zal ontvangen.

Voor leerkrachten met kinderen viel er vorige maand ook al een stijging van de kinderbijslag te noteren met twee procent. Ook het kraamgeld steeg eveneens met twee procent en dit door een algemene verhoging van de index.

Download hier Index evolutie wedde.

Delen: