Consensus bereikt tussen de vakbonden en de overheid

Dossier zware beroepen

Na meer dan tien uur onderhandelen en enkele schorsingen van de besprekingen is gisterenavond laat een consensus bereikt tussen de vakbonden en de overheid over de zware beroepen in de openbare sector.

Op 23 mei 2018 stond het voorontwerp van wet over de zware beroepen op de agenda van Comité A, evenwel zonder de lijst van beroepen. Na lang aandringen is de lijst ter sprake gekomen.

VSOA heeft, zoals steeds, constructief meegewogen op het debat en het beslissingsproces. Het was een zeer moeilijke oefening want dit dossier heeft enorme verwachtingen gewekt en doet dit nog steeds.

Een blanco cheque heeft VSOA in elk geval niet ondertekend, wel integendeel. Een consensus is bereikt, die de gevolgen van de hervorming van de tantièmes verzachten en de zwaarte van een aantal functies erkent.

Eén van de belangrijke redenen voor het akkoord van het VSOA is dat bij gebreke aan een wetgevend initiatief, tegen 2022 iedereen er op verliest door de wettelijk voorziene afbouw van de verhogingscoëfficiënten tot 1,05, zelfs voor wie tantième 1/50 geniet.

VSOA gaf bovendien een voorwaardelijk akkoord met een aantal breekpunten waaronder de lijst in prioriteit.

De overheid engageerde zich onder andere voor de volgende punten:

•             geen verlies in pensioenbedrag voor een te bepalen termijn;

•             voor het bepalen van de prestaties uit het verleden in een zwaar beroep voor wie geen voordelige tantième had, gaat men 10 jaar terug in plaats van 5 jaar;

•             onderzoek naar de mogelijkheden om de overgangsmaatregelen uit te breiden;

•             de erkenning zal worden uitgebreid naar de contractuele en tijdelijke personeelsleden die dezelfde functie uitoefenen.

 

De lijst van zware beroepen moet nu nog goedgekeurd worden door de ministerraad van vrijdag.

Delen: