Ambtenaren zijn het kind van de rekening

Persmededeling n.a.v. het overleg van 2 oktober

Op dinsdag 2 oktober vond een eerste overleg plaats tussen de vakorganisaties van de openbare sector en de leden van het kernkabinet van de Vlaamse Regering. Aanleiding voor het overleg: de besparingen die in de Septemberverklaring van minister-president Peeters werden aangekondigd. De VSOA-delegatie was samengesteld uit: Jos Mermans en Francis Van Lindt (VSOA-Vlaamse Overheid), Dirk De Vos en Marnix Heyndrickx (VSOA-Onderwijs) en Erik Quisthoudt vertegenwoordiger van het ACLVB in naam van de leden bij vervoersmaatschappij De Lijn.

Op de loonmassa van de ambtenaren - lees en schrijf de personeelsleden die werken voor de overheid - zal 1 %  of 100 miljoen euro worden bespaard. Om de burgers te vrijwaren, gaat men dus deze keer aankloppen bij de Vlaamse ambtenaren. Moeten wij daar nu uit concluderen dat ambtenaren niet langer als burgers moeten worden beschouwd?

Op welke wijze de doelstelling moet worden gerealiseerd - door het inleveren van loon of door het verminderen van het aantal ambtenaren – was voor het overleg allerminst duidelijk. Daarna al evenmin en dit niettegenstaande de resem vragen die de vakbonden hebben gesteld aan de leden van het kernkabinet. Zo wilden wij in eerste instantie weten op wie de besparingsmaatregelen van toepassing zijn en hebben wij eveneens verduidelijking gevraagd over wat die maatregelen concreet zullen inhouden. Klare en duidelijke antwoorden bleven uit…

Het VSOA uit dan ook zijn terechte bezorgdheid over de aangekondigde besparingsmaatregelen. Desondanks verklaren wij ons bereid om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven met dien verstande dat er aan de koopkracht van het personeel niet kan worden geraakt. Een aanslag op de lonen van het personeel is voor ons dan ook onaanvaardbaar.

Naar aanleiding van het overleg verspreidde het VSOA-Vlaamse Overheid en het VSOA-Onderwijs een gezamenlijke persmededeling die u hieronder kan downloaden.

Dirk De Vos                                                         Marnix Heyndrickx
Voorzitter                                                           Secretaris-Coördinator

 Klik hier om de persmededeling te downloaden.

 

Delen: