Akkoord over uitstapregeling is eindelijk een feit...

Na meer dan 2 maanden van moeizame onderhandelingen kon er vandaag eindelijk geland worden. Het is geen buiklanding geworden, want wij zijn er o.i. in geslaagd om aanvaardbare overgangsmaatregelen te kunnen realiseren voor het merendeel van de betrokken onderwijspersoneelsleden; inclusief de “pechgeneratie”… Dat zijn degenen die op 1 september 2002, bij de vorige wijziging van de reglementering omtrent de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen,  uit de boot vielen. Het merendeel van hen kan onder de huidige voorwaarden en met behoud van de bestaande berekening van het wachtgeld uitstappen.

In concreto komt het erop neer, dat personeelsleden die op 1 april 2012 aan alle voorwaarden voldeden om te kunnen genieten van de uitstapregeling, maar dit nog niet deden, dit toch nog kunnen doen.  Ze behouden daarbij de bestaande berekening van het wachtgeld. Personeelsleden die bij de vorige hervorming aanspraak konden maken op een overgangssysteem – de zogenaamde bonusregeling - kunnen nog steeds instappen aan dezelfde voorwaarden.

Hieronder kunt de perstekst downloaden die door de Vlaamse regering is verspreid. Daarin vindt u verdere informatie omtrent de andere overgangsmaatregelen en meer details aangaande de reductie van het wachtgeld. In de Nieuwsbrief voor Afgevaardigden, die wij op maandag 14 mei aan alle afgevaardigden zullen verspreiden, lichten wij de maatregelen verder toe. Vanaf maandag 14 mei kunnen alle leden bij de bevoegde secretaris van hun afdeling terecht voor verdere informatie.

Het VSOA-Onderwijs zal zo snel mogelijk voor alle leden een infodag organiseren waar de nieuwe modaliteiten omtrent de uitstapregeling verder zullen toegelicht. Er volgt zo snel mogelijk informatie omtrent de praktische organisatie van deze infodag.

In afwachting daarvan kan u alvast het document: "Toelichting bij de principebeslissing van de Vlaamse regering van 27 februari 2012 betreffende de wijziging van de uitstapregeling Terbeschikkingstelling Persoonlijke Aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen en het akkoord van 11 mei 2012 betreffende de overgangsmaatregelen dienaangaande" eveneens hieronder downloaden.


Dirk De Vos                             Marnix Heyndrickx                                  Wauter Leenknecht
Voorzitter                                Secretaris-Onderhandelaar                    Adjunct Secretaris-Onderhandelaar

Klik hier om de perstekst te downloaden.
Klik hier om de toelichting te downloaden.

 

Delen: