Afschaffing TBS-regeling

Eerder meldden we al, dat er op de voorpagina van De Standaard van 28 februari 2012 te lezen stond, dat de TBS-regeling de dag voordien in het Vlaams Parlement werd besproken... Als gevolg van het feit, dat de federale regering de leeftijd voor het vervroegd pensioen heeft verhoogd van 60 naar 62 jaar, ziet de Vlaamse regering zich genoodzaakt in te grijpen en dit om te vermijden, dat het kostenplaatje verbonden aan de TBS-regeling te hoog zou oplopen.

Deze namiddag werden de sociale partners geïnformeerd omtrent de beslissingen die door de Vlaamse regering zijn genomen. De boodschap was klaar, maar kwam ongemeen hard aan: de uitstapregeling TBS 56+/58+ wordt afgeschaft!

 Klik hier voor het persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar

Delen: