Aanvraagformulier vanaf 26 maart op “Mijn Onderwijs”

Syndicale premie referentiejaar 2018

De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond, zoals het VSOA. Daardoor krijg je iets meer dan de helft van je ledenbijdrage terugbetaald. Voorwaarde is wel, dat je gedurende een heel jaar (= referentiejaar) aangesloten bent en je voldoende bijdrage hebt betaald.

Ieder jaar en uiterlijk einde maart krijgt het onderwijspersoneel dat wordt betaald door AgODi een formulier voor de aanvraag van de syndicale premie toegezonden.

Vanaf 26 maart 2019 zal dit formulier digitaal beschikbaar zijn via de portaalsite “Mijn Onderwijs”. Men kan het downloaden en afdrukken via Mijn Onderwijs: Personeel

Klik hier voor het Stappenplan Download Aanvraagformulier.

Enkel wie uitdrukkelijk opteerde voor een papieren versie krijgt het aanvraagformulier nog via de post toegezonden. Dit is evenzeer het geval voor personeelsleden die met pensioen zijn vanaf 1 januari 2018,  voor personeelsleden die tijdens het referentiejaar2018 uit dienst traden zonder opnieuw in dienst te treden tijdens het schooljaar 2018-2019 en voor de erfgenamen van de personeelsleden die in 2018 overleden zijn. 

Klik hier voor verdere informatie.

Delen: